Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 18, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Аутсорсинг индустрията в България ще разкрие около 20 хил. нови работни места до 2020 г.

Аутсорсинг индустрията в България ще разкрие около 20 хил. нови работни места до 2020 г.
Miglena Ivanova

Аутсорсинг индустрията в България се очаква да разкрие нови около 20 хил. работни места до 2020 г. за специалисти с висше образование. Това прогнозират от секторната асоциация и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, съобщават от Агенцията.

Базирайки се на основни услуги в областта на клиентското обслужване (кол центрове) в периода 2010-2013 г., където процесите и технологиите бяха сравнително уеднаквени и стандартизирани, нуждата на бизнеса прерасна в обслужване на клиентите с подчертана добавена стойност. Те започнаха да изискват обработката на далеч по-сложни процеси, в които са застъпени много повече аналитична дейност, изграждане, поддържане и осигуряване на растеж в основни бизнес дейности като маркетинг, продажби, счетоводство, човешки ресурси и други.

Затова и все повече се търсят специалисти по управление на човешките ресурси, финансов и счетоводен аутсорсинг, IT специалисти, коментира Пламен Цеков, член на Управителния съвет на Българската аутсорсинг асоциация.

2,5 млрд. евро е очакваният оборот до 2020 г. от аутсорсинг бизнеса, а като дял от БВП аутсорсинг индустрията ще достигне 4,3% и се очаква заетите в тази сфера да станат 62 500 души, сочат данните.

Към края на 2016 г. в бранша са ангажирани над 47 800 души, като се очаква данните за 2017 г. да покажат приблизително 12% увеличение.

Общо 1,5% от всички платени данъци върху доходите в държавната хазна през 2016 г. идват от аутсорсинг индустрията, а почти 1% от оперативните приходи на компаниите отиват за данъци.

„Аутсорсинг индустрията формира гръбнака на средната класа в България и дава работа на много млади хора, които предпочитат да останат тук, а не в чужбина“, посочи Цеков.

„Този бранш генерира 6,5% от общите разходи за заплати в страната и 5% от разходите за осигуровки. Броят на предприятията в сектора достига 24 хил. или 20% от общия брой на дружествата в София“, допълни Владимир Данаилов от Агенцията за инвестиции на София.

Данаилов и Цеков уточниха, че в последните години тече процес на окрупняване заради навлизането на няколко големи предприятия. Броят на големите фирми с над 250 заети нараства от 11 през 2011 г. до 19 през 2016 г., а заетите в тях – от 9% през 2011 г. до 18% от заетите в аутсорсинг индустрията в София през 2016 г.

„В София са концентрирани 80-90% от аутсорсинг дейностите в България. Според официалната статистика през 2016 г. добавената стойност на аутсорсинг сектора в столицата достига рекордните 2,2 млрд. лева“, каза Владимир Данаилов.

Добави коментар