Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Общо 50 предприятия ще подобрят енергийната си ефективност с почти 195 млн. лв.

Общо 50 предприятия ще подобрят енергийната си ефективност с почти 195 млн. лв.
Miglena Ivanova

Зам.-министърът на икономиката Александър Манолев връчи днес 50 договора на обща стойност близо 195 млн. лв. на бенефициентите, спечелили финансиране по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия’’, съобщават от пресслужбата на Министерството на икономиката.

С това договорените средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ вече надхвърлят 1,5 млрд. лв., което е 64% от целия наличен ресурс, допълва се в съобщението.

Договорената сума за 50-те предприятия обаче е почти 96% от бюджета по процедурата.

„Важен сигнал е, че безвъзмездната помощ по процедурата е по-малко от половината от тези средства, или около 95 млн. лв. Останалите средства са самоучастие на бенефициентите – ясно доказателство, че това са конкурентни компании, инвестиращи значителни средства за своята по-добра ефективност“, посочи Александър Манолев.

По думите му благодарение на тези проекти ще се направят подобрения в производствата. Предварителните анализи показват, че при някои бенефициенти това ще подобри ефективността им с десетки пъти. Съществено ще е и намаляването на вредните емисии и реализираните енергийни спестявания.

Размерът на инвестициите, които предстои да бъдат направени в рамките на изпълнението на договорите, възлиза на обща стойност 194 772 304,33 лева. От тях 100 651 218,53 лева се осигуряват от бенефициентите като собствено съфинансиране, а 94 121 085,80 лева / 48 123 347,02 евро се предоставят под формата на безвъзмездна финансова помощ чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Размерът на инвестициите, които предстои да бъдат направени в рамките на изпълнението на договорите възлиза на обща стойност 194 772 304,33 лева. От тях 100 651 218,53 лева се осигуряват от бенефициентите, като собствено съфинансиране, а 94 121 085,80 лева / 48 123 347,02 евро се предоставят под формата на безвъзмездна финансова помощ чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Освен инвестициите в ново по-енергийно ефективно оборудване в 85% от сключените договори (42 бр.) се предвижда въвеждането и сертифицирането на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на международно признатия стандарт БДС EN 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, а при тридесет от тях и на автоматизирани системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

Други 35 бр. от сключилите договори по процедурата бенефициенти планират да изградят в рамките на изпълнението на проектите си системи за оползотворяване на отпадната топлина, която се генерира по време на производствения процес.

Добави коментар