Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 22, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

До началото на януари 2018 г. България ще има закон за онлайн разплащанията

До началото на януари 2018 г. България ще има закон за онлайн разплащанията
Miglena Ivanova

До началото на януари 2018 г. България трябва да приеме закон за онлайн разплащанията. Това съобщи подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банково“ Нина Стоянова при откриването на финансовия форум „Иновации“, организиран от Асоциация „Банка на годината“, предават от пресслужбата на БНБ.

В момента нормативният акт се подготвя от БНБ. До средата на годината се очаква той да бъде изпратен в Министерството на финансите за внасяне в Министерски съвет и за приемане от Народното събрание, каза Стоянова.

През последните години се наблюдава тенденция на нарастване обема на електронната търговия, електронните плащания и появата на иновативни платежни услуги. Все по-осезаема е необходимостта от предоставяне на електронни услуги, както от частните компании, така и от публичните органи, констатира Стоянова.

С дигитализацията на услугите и иновациите в сферата на плащанията настъпиха редица промени, което наложи ревизирането на Директивата за платежните услуги и приемането на изцяло нова Втора директива за платежните услуги във вътрешния пазар, по чието транспониране работим от края на 2016 г. В директивата са заложени редица изисквания към доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) относно плащанията, извършвани по електронен път и в интернет среда, допълни още тя.

Новата директива въвежда два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда – услуги по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка, и регулира дейността на доставчиците, които ги предлагат. Предвиждат се промени по отношение на информационните изисквания и правата и задълженията на ползвателите и доставчиците на платежни услуги, обясни още Стоянова.

Разширен е обхватът на платежните операции, попадащи в приложното поле на директивата, като вече са включени и операциите, при които само един от доставчиците е на територията на ЕС и които се извършват във всички валути, а не както досега, само за операциите, които се извършват изцяло в рамките на ЕС и са деноминирани в евро или във валутите на държавите членки.

Важна област на директивата, осигуряваща защита на ползвателите на платежни услуги, осъществявани в интернет или по друг дистанционен способ, е въвеждането на задълбочено установяване на идентичността на платеца от доставчика на платежни услуги. То включва използването на поне два елемента за идентификация при извършване на плащане.

Също така, доставчиците на платежни услуги ще трябва да въведат мерки за смекчаване и механизми за контрол на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността на предоставяните от тях платежни услуги, като в процес на разработване са Насоки на Европейския банков орган в тази област, каза още Стоянова.

Добави коментар