Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

БНБ одобри продажбата на мажоритарния дял в Общинска банка, Инса ойл прозира зад купувача

БНБ одобри продажбата на мажоритарния дял в Общинска банка, Инса ойл прозира зад купувача
Miglena Ivanova

Управителният съвет на БНБ е одобрил на заседанието си вчера (10 януари) сделката за Общинска банка, съобщават от пресслужбата на централната банка.

Купувач е фондът „Новито Опортюнитиис Фонд АГмвК“ (Novito Opportunities Fund AgmvK).

Купувачът придобива 3 880 388 броя безналични акции, представляващи 67.646407 % от вписания акционерен капитал, в размер на 57 362 810 лева на Общинска банка АД.

Заявителят е дружество, учредено съгласно законодателството на Княжество Лихтенщайн и регистрирано в Търговския регистър на Лихтенщайн. Дружеството представлява алтернативен инвестиционен фонд съгласно законодателството на Княжество Лихтенщайн, лицензиран и надзираван от Financial Market Authority – Орган за надзор на финансовите пазари на Княжество Лихтенщайн.

Всички акции от капитала на заявителя са собственост на „КАИАК Фонд Мениджмънт АГ“ – дружество, учредено съгласно законодателството на Княжество Лихтенщайн, представляващо алтернативен инвестиционен фонд, лицензиран и надзираван от Органа за надзор на финансовите пазари на Княжество Лихтенщайн.

Установено е, че емитираните от заявителя инвестиционни дялове без право на глас са придобити от дружеството „Инса Ойл“ ООД. Заявителят е уведомен, че конвертиране на инвестиционни дялове без право на глас, емитирани от заявителя, в акции с право на глас в „Новито Опортюнитиис Фонд АГмвК“, като лице, упражняващо контрол и влияние върху придобиваната банка, може да се извършва само след предварително одобрение от БНБ.

Припомняме, че столичната приватизационна агенция обяви дяловете на общината в Общинска банка за продан през октомври. В началото на декември беше отворена единствената оферта за мажоритарния дял – тази на фонда, регистриран в Лихтенщайн.

Столичният общински съвет одобри продажбата на последното си заседание за 2017 г.

Добави коментар