Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 23, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Увеличават се оборотите в услугите

Увеличават се оборотите в услугите
Alexandra Fileva

Индексите на оборота в сектора на услугите се увеличава през второто тримесечие както спрямо първото, така и спрямо година по-рано, се вижда от данните на Националния статистически институт (НСИ). Статистиците следят дейностите, свързани с транспорт и складиране, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщенията и други бизнес услуги. 

В транспорта, складирането и пощенските услуги за тримесечие оборотът нараства с 1.5%. Във водния транспорт увеличението е с 25.8%, в сухопътния – с 2.6%, в пощенските и куриерските услуги – с 2.1%. Намаление на индексите на оборота е отчетено във въздушния транспорт (3.1%) и складирането и оборота на товари (1.1%).

В далекосъобщенията статистиците отчитат нарастване на оборота със 7.2%, в информационните услуги – с 5.6%, в радио- и телевизионната дейност – с 1.4%. Спад е регистриран при производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика – с 12.0%, в издателската дейност – с 1.5%, и в информационните технологии – с 0.3%.

Съществено увеличение – с 11.3% спрямо първото тримесечие, отчитат компаниите, занимаващи се с трудово посредничество. При туристическите услуги нарастването е с 6.7%.

Сравнението с данните от март – юни 2015 г. показва, че оборотите на транспортните и складовите услуги нарастват със 7.8%, а пощенските и куриерските – с 11.2%. Увеличението в транспорта е за сметка на сухопътния, докато във водния и въздушния статистиката отчита спад.

Ръстът на информационните услуги е с 23.3%, в далекосъобщенията – с 15.8%, в трудовото посредничество – със 17.2%, а в при туроператорските услуги – с 21.2%.

Добави коментар