Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | September 23, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

КФН препоръчва на БФБ да промени правилата за изчисляване на SOFIX

КФН препоръчва на БФБ да промени правилата за изчисляване на SOFIX
Miglena Ivanova

Комисията за финансов надзор (КФН) препоръчва на Българската фондова борса (БФБ) да промени правилата за изчисляване на състава на водещия индекс SOFIX, съобщават от финансовия регулатор.

Припомняме, че Комисията влезе на проверка в БФБ заради сигнал за допусната грешка, заради която в индекса влезе публичното дружество Еврохолд, което реално не отговаря на изискванията за включване в индекса.

Проблемът идва от скорошното увеличение на капитала на компанията. Тя планираше да набере 84,9 млн. лева чрез продажба на акции, но само мажоритарния собственик записа 34 млн. акции. Приключването на процедурата е вписано на 13 февруари в Търговския регистър, но БФБ я вписа на 8 март. За ребалансирането на индекса борсата използва данните с максималната сума и отчита фрий-флоута без спецификата на увеличението на капитала.

КФН констатира, че правилата за изчисляване на индексите на БФБ допускат изчисляването на фрий-флоут капитализацията за акции в случай на увеличение на капитала на публичното дружество да се извършва въз основа на входящи данни от различни източници, които могат да не съвпадат предвид времетраенето и поредността на регистрирането на съответните емисии в различните релевантни институции (Търговски регистър, Централен депозитар).

Критерият за ликвидност  също не отговаря като цяло на ниските обеми, търгувани на БФБ през последните години, посочват от регулатора и предупреждават, че може да се стигне до ситуяция, в която в индекса да влязат акции с много ниска ликвидност, както и такава, за които към момента на преизчисляване на индекса е съществувало несъответствие между обявените и реално записаните акции.

Добави коментар