Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 22, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Швеция и Холандия планират разширяване на инвестициите в България

Швеция и Холандия планират разширяване на инвестициите в България
Miglena Ivanova

Три четвърти от шведските инвеститори планират да разширят бизнеса си в България. Това стана ясно от срещата на министъра на икономиката Емил Караниколов и посланикът на Швеция Н.Пр. Луиз Бергхолм, съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката.

Посланик Бергхолм заяви, че в момента в Швеция тече проучване за възприятието на шведските бизнесмени по отношение на инвестиционния климат и условията за правене на бизнес в България. По думите й резултатите от това проучване сочат не само, че голяма част от инвеститорите ще разширят дейността си, но и че дават изключително положителни референции за бизнес климата в страната ни.

В тази връзка министър Караниколов и шведският посланик се договориха да се направи бизнес форум след края на лятото, на който да бъдат оповестени пред представители на правителството и на малкия и средния бизнес резултатите от направения анализ.

Министър Караниколов сподели приоритети в работата си по посока разширяване на инвестициите и привличане на чужди капитали в страна ни, като създаване на индустриални зони, изграждане на инфраструктурни проекти, разработване на квалификационна карта по региони и специализирано обучение на кадри в зависимост от интересите на инвеститорите.

Посланик Бергхолм от своя страна коментира, че представителите на шведския бизнес в България, които подсигуряват работа на около 8500 души в страната ни, споделят, че нямат проблем с намирането на кадри.

За 2016 г. двустранният стокообмен с Кралство Швеция реализира ръст с 10.2% спрямо 2015 г. През 2016 г. вносът, така и износът регистрират ръст, като износът на страната ни за Швеция се е увеличил с 19.5 %, а вносът с 1.5%.

Структурата на стокообмена с Швеция е разнообразна. В износа на България преобладават електрическа апаратура, семена от слънчоглед, продукти на обработвателната, мебелната, електротехническата и шивашката промишленост, а във вноса основни стоки са: апарати за телефония и видеокомуникация, вкл. и части за тях, транспортна техника, хартии, земеделски машини и други.

Министърът на икономиката Емил Караниколов обсъди теми в областта на търговско-икономическите отношения и между България и Кралство Нидерландия с Н. Пр. г-н Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България.

„Активно развиващите се през годините търговско-икономически отношения са сериозна база за задълбочаване на двустранното сътрудничество“, заяви Караниколов. По думите му Холандия е много важен партньор в търговията и инвестициите. Българското правителство си поставя цели и приоритети, които да гарантират доверието в нас и да утвърдят България като атрактивна инвестиционна дестинация и перспективен пазар за холандските фирми.

Министър Караниколов изтъкна, че България се интересува от нидерландския опит в подкрепата на компании, развиващи иновации и научноизследователска дейност, както и от привличане на инвеститори във високотехнологични производства, изграждането на технологични и индустриални паркове. „Считаме, че развитието на инфраструктурата, повишаване на сигурността и свързаността в региона е приоритет за България“, подчерта той.

Българската страна проявява интерес към привличане на експертния потенциал на Нидерландия за усвояване на еврофондовете, което ще спомогне и за по-доброто взаимно опознаване на двете страни. „Разработваме нормативна уредба за стартиращия бизнес и търсим начин да осигурим достатъчно средства за Фонд за стартиращ бизнес по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, който се очаква да стартира скоро“, заяви министър Караниколов.

„Винаги съм работил за подобряване имиджа на България и привличането на холандски компании, които да посетят страната и да се убедят в предимствата и“, заяви посланик Оорсхот, като допълни, че едрият холандски бизнес в България е активен, но има още какво да се желае по отношение на присъствието на малки и средни холандски предприятия. По думите на посланика съществуват редица области, в които Холандия и България могат успешно да си сътрудничат, а именно корабостроене, воден сектор и стопанство.

Посланик Оорсхот подчерта, че холандското правителство е определило четири приоритетни икономически сектора, а именно иновации, стартъп, кръгова икономика и корпоративна социална отговорност, като в тях вижда и възможност за сътрудничество с България.

Кралство Нидерландия е водещ инвеститор у нас, а през последните години е инвеститор номер 1, с общ обем на преките инвестиции над 7.2 млрд. евро за периода 1996-2015 г.

През 2016 г. привлечените нидерландски инвестиции възлизат на 135 млн. евро, с което страната се нарежда отново сред водещите страни по преки чужди инвестиции.

През 2016 г. износът за Нидерландия е в размер на 638.3 млн. евро. Реализиран е ръст от 18.1%, в сравнение със същия период на 2015 г. Това представлява 2.7% дял и 9-то място в българския износ.

Вносът от Кралство Нидерландия през 2016 г. е на стойност 955.4 млн. евро. Ръстът е от 8.2%, в сравнение предходната 2015 г., което е 3.7% дял и 11-то място в българския внос.

Добави коментар