Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 21, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Икономисти очакват ускоряване на ръста на строителството заради еврофондовете

Икономисти очакват ускоряване на ръста на строителството заради еврофондовете
Miglena Ivanova

Райфайзенбанк България ЕАД очаква ускоряване на ръста на строителния сектор заради предстоящото ускорено усвояване на европейските фондове и засилване на инвестициите.

Това се посочва в редовния си месечен икономически обзор на банката.

Анализът отчита ръста на индекса на индустриалното производство, който се повишава до 115.1 пункта или с 4.9% през май спрямо април. В сравнение със същия период на миналата година индексът отбелязва много по-голям ръст от 11.2%.

„Годишният ръст на индустриалното производство е логичен резултат от растящите разходи за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността през миналата година. Освен това доверието в бранша също се повишава с 2.7%“, обяснява икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

В рамките на възходящата тенденция темпът на увеличаване на строителството се ускорява до 14%, както показват сезонно неизгладените данни на НСИ към май. Ръстът е следствие от увеличаване на сградното строителство с 21.1%, както и на гражданското и инженерното строителство с 5.9%.

„Доброто представяне на сградното строителство – ръст за пети пореден месец, показва възстановяване на този сегмент след тринадесет последователни месеца на спад. От своя страна сегментът на гражданското и инженерното строителство функционира под капацитета си поради слабо усвояване на европейски фондове и програми и намален обем държавни поръчки за периода. През следващите месеци очакваме ускоряване на гражданското и инженерно строителство на фона на продължаващ ръст в сегмента на сградното строителство“, допълва Калчев.

Оборотът на вътрешната търговия също нараства на годишна база – с 4.4%, подкрепян от ръста при продажбите на дребно с 6.3%, на автомобили и мотоциклети с 5.3% и на търговията на едро с 3.5%.

Брутният външен дълг спада до 34.2 млрд. евро, което е с 599 млн. евро по-малко спрямо май 2016 г. В неговата структура вътрешнофирмените заеми заемат най-голям относителен дял от 35.4%. Заемите на „други сектори“ са 32.8% от брутния външен дълг, което е с 0.7 пр.п. по-малко от дела им година назад. Държавното управление заема трета позиция с дял от 18.8%, който регистрира намаляване с 0.3 пр.п. Заемите на банковия сектор са на четвърто място в структурата на брутния външен дълг, нараствайки с 2.3 пр.п. за година до 13.0%.

„С други думи, намаляването на брутния външен дълг се дължи на вътрешнофирмените заеми, другите сектори и държавното управление (общо по-малко с 1.3 млрд.евро), докато банковите заеми противодействат на тази тенденция, като нарастват със 726 млн. евро“, коментира още Калчев.

Добави коментар