Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

УниКредит очаква 4,4% икономически ръст в България през 2018 г.

УниКредит очаква 4,4% икономически ръст в България през 2018 г.
Miglena Ivanova

Макроикономическата среда в Централна и Източна Европа ще остане благоприятна, оказвайки положително влияние и върху банковия сектор. За повечето от страните от региона изминалата година беше най-добрата от 2010 г. насам по отношение на икономическия растеж. Очакванията на анализаторите от УниКредит са ръстът на БВП да остане стабилен в повечето страни (около 3% или повече), макар и с известно умерено забавяне през 2018 г. и 2019 г.

За България УниКредит прогнозира ръст от 4.4% през тази година и 4.2% през 2019 г. Няколко основни фактора ще движат икономиката на страната напред. На първо място това е ръстът на износа, подкрепян от темповете на нарастване на глобалната търговия от 4% годишно. Друг основен фактор, от който ще дойде импулс за ускоряване на българската икономика, ще е покачването на нивата на инвестициите, които вече показаха възстановяване през третото тримесечие на 2017. Факт е и по-голямото строителство на жилища, започнало от началото на 2016 г.

Растежът на кредитирането вероятно ще се забави до известна степен в страните, които са имали най-високи темпове на растеж през последните две години. Очакванията на УниКредит са за по-високи нива на кредитиране в страните, в които се наблюдава икономическо забавяне през последните 2 години като Унгария, Словения и Сърбия. Известно забавяне на растежа на кредитирането ще има в Чехия и Словакия, Румъния и Турция . В България темповете на растеж на кредитирането ще се запазят на сегашните си нива – средно за тази и следващата година 8,5% ръст на кредитите за домакинствата и 3,8% за корпоративните заеми (без изчистване на ефекта от продажбата на лоши кредити).

Този ръст по-скоро ще дойде от МСП, тъй като повечето големи компании разполагат със значителни свободни средства, което ще им позволи да финансират ръста на инвестициите си без да разчитат на кредити, смята икономическият екип на УниКредит. Важен фактор за по-голямото търсене на корпоративни кредити ще бъде ускоряването на инвестициите в три направления: в сградно строителство и в нови транспортни средства, но и в най-силно трансформиращата структурата на икономиката – инвестиции в машини и съоръжения. По-високите цени на жилищата в комбинация с увеличението на доходите и заетостта ще доведат и до по-голямо търсенето на кредит от домакинствата.

Намаляването на процента на необслужвани кредити е сред най-важните характеристика за региона на ЦИЕ през последните три години и се очаква да продължи. Подобрението се дължи в голяма степен на продажбите на необслужваните кредити, по-добрите нива на връщане на тези кредити заради икономическото възстановяване, особено в Румъния, Унгария, Сърбия и Словения. Тези фактори ще продължат да играят важна роля, в допълнение с подобреното управление на риска.

Потокът на средства от ЕС за Централна и Източна Европа ще остане значителен през следващите години (средно между 1,5% и 3% от БВП на година) и това ще бъде двигател на икономическата активност, сочат данните на УниКредит. България запазва позицията сред страните, в които европейските фондове ще окажат силна подкрепа на компаниите чрез безвъзмездните средства и достъпа до специализирани банкови продукти и услуги.

Страните от Централна и Източна Европа представляват идеална среда за развитие на цифровото банкиране поради високата си степен на цялостна цифровизация и едновременно с това все още ниски нива на използване на онлайн банкирането. Данните от проучването показват, че през последните десет години броят на клиентите, използващи различни канали за банкиране, нараства, но все още е далеч от средните нива за Европа. Лидери в класацията са скандинавските и балтийските държави, а България е сред страните, в които има най-голям потенциал за ръст на този вид услуги.

Използването на различни канали от клиентите подобрява производителността и обслужването им, като в същото време намалява и разходите. Дигитализирането на процесите води по-добро клиентско преживяване и повишава на качеството на услугите.

Добави коментар