Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 17, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

БВП на България за последното тримесечие на 2016 г. се е увеличил с 0.9%

БВП на България за последното тримесечие на 2016 г. се е увеличил с 0.9%
Alexandra Fileva

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%, сочат данни на Национален статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо предходното тримесечие най-висок икономически растеж отчита Естония – 1.9%, Полша – 1.7%, Литва – 1.4%, Румъния – 1.3%, Словения – 1.2%, Латвия – 1.1%, докато Гърция регистрира спад с 1.2%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж се наблюдава в Румъния – 4.8%, Словения – 3.6%, Хърватия – 3.5%, България – 3.4%, Полша – 3.1%, докато Гърция регистрира спад с 1.1%.

Добави коментар