Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 16, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Какви ще са водещите тенденции при системите за управление на бизнеса през 2018 г.?

Какви ще са водещите тенденции при системите за управление на бизнеса през 2018 г.?
Miglena Ivanova

2018 г. предстои да донесе значими промени в сегмента на системите за управление на бизнеса под влиянието на технологии като „интернет на нещата“ и бързото развитие на сектори като електронната търговия.

„Облачните“ технологии продължават да оказват засилващо се влияние върху Enterprise Resource Planning (ERP) системите. Сигурността и защитата на личните данни се налагат като все по-ключов фактор за сектора, а липсата на достатъчно кадри си остава основното предизвикателство пред фирмите от бранша.

По-долу са описани най-важните тенденции, които ще движат бранша през следващите дванадесет месеца, според екипа на българската консултантска компания ТИМ Вижън България – един от първите български консултанти по внедряване на бизнес софтуер.

Цялостни бизнес екосистеми в „облака“

Докато доскоро говорехме поотделно за различни видове решения за управление и анализ на бизнеса (като ERP, CRM и Business Intelligence), през 2018 г. очакванията са към все по-засиленото внедряване на цялостни бизнес екосистеми, интегриращи многобройни функционалности, които обхващат цялостно дейността на компанията и управлението на всички вътрешни и външни процеси и комуникации. Тази тенденция към цялостна интеграция се дължи преди всичко на стабилното развитие на облаците и миграцията на все повече бизнеси към тях.

Възможностите на облачната среда значително улесняват интеграцията и обмяната на информация между отделните софтуерни решения, както и персонализирането на стандартните бизнес системи със допълнителни приложения, отговарящи на спецификите в бизнеса. Това от своя страна значително ще увеличи гъвкавостта на компаниите и ще подобри възможностите за извличане и анализиране на големи масиви от данни.

Повишена интеграция с външни системи

Освен подобрена свързаност помежду си, ще продължим да сме свидетели и на засилена интеграция на решенията за управление на бизнеса с външни системи като интернет магазини, клиентски портали, мобилни приложения, чатбот системи и други. Постоянно подобряващите се интерфейси за връзка на бизнес софтуерите ще продължат да допринасят за повишаване ефективността на работа на компаниите и осигуряване на цялостно клиентско обслужване чрез всички точки на контакт.

Поради стремглавия ръст в електронната търговия, особено в сектори като търговията с бързооборотни стоки, очакванията са именно там тенденцията да проличи най-ясно и в най-кратки срокове.

Засилена автоматизация

В сегмента „интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT) през 2018 г. се очаква ръст при решенията от типа Industrial Internet of Things, които добавят свързаност и „интелигентност“ към производственото оборудване. Все повече големи играчи създават приложения в тази област, а нараства и броят на стартиращите фирми, включително и български, които са фокусирани изцяло в нея. Това ще даде на компаниите нови източници на данни и съответно – нови възможности за бизнес анализи и оптимизация на процесите.

Постепенно предприятията, които залагат на интеграцията между индустриалните IoT решения и ERP системите, ще получат важни конкурентни предимства пред останалите играчи.

Засилване ролята на Business Intelligence системите

Решенията за бизнес анализи (BI – Business Intelligence) и тяхната интеграция с ERP системите ще продължат да увеличават своето значение през новата година, главно под влиянието на натрупването на големи масиви от данни (т.нар. Big Data). Тенденцията е BI системите да стават все по-гъвкави, интуитивни и лесни за работа, което ще позволи тяхното пълноценно използване от всички членове на екипите.

Изкуственият интелект повишава ефективността на работа

Изкуственият интелект (AI – artificial intelligence) ще оказва все по-засилващо се влияние върху системите за управление на бизнеса, което ще доведе до оптимизиране на цялостния процес на работа в организациите.

Изкуственият интелект в ERP и CRM системите ще повиши значително ефективността на работа, замествайки човека в множество често повтарящи се задачи, а това без съмнение ще намали оперативните разходи за дейността. В допълнение изкуственият интелект ще намира все по-голямо приложение в процесите на планиране на работата, например при сервизни операции и поддръжка или диагностика на технически повреди. Това ще даде на служителите повече възможности да се съсредоточат върху аналитични и нерутинни задачи и ще повиши ефективността на работата.

Долната граница при клиентите на бизнес софтуер спада

Като резултат от по-широкото използване на „облачни“ системи за управление на бизнеса все повече и все по-малки компании, включително и стартиращи фирми, ще взимат решение за внедряване. Възможността да използват гъвкави и скалируеми онлайн – базирани ERP и CRM системи, заплащайки месечен абонамент, предоставя на малките фирми всички предимства на този тип софтуер без да се налага да влагат голям бюджет.

В добавка екипите на технологичните стартъпи често са много по-отворени към внедряването на иновативни платформи, което вероятно ще елиминира някои традиционни проблеми, свързани с липсата на подкрепа сред служителите в процеса на внедряване.

Защитата на личните данни

Предстоящото влизане в сила на новия европейски регламент за защита на личните данни, известен като GDPR, ще промени изцяло начина, по който компаниите третират данните за своите клиенти, партньори, контрагенти и дори служители. Това неминуемо ще окаже влияние на технологичната инфраструктура в предприятията и в частност на развитието на системите за управление на бизнеса от клас ERP и CRM, в които големите производители като Microsoft продължават да добавят контроли, политики и интелигенти известявания, които да помогнат на компаниите по-лесно да направят прехода към новите изисквания за сигурност и използване на информацията.

Проблемът с липсата на кадри

И през тази година най-сериозното предизвикателство за компаниите от ERP бранша си остава недостигът на подготвени кадри. Консултантите по внедряване на бизнес софтуер са специалисти с комплексни познания в сферата на софтуера, икономиката, счетоводството и управлението. Затова подготовката на такива е трудна и въпреки успешните съвместни инициативи между фирмите от бранша и университети, секторът все още изпитва недостиг на кадри. А с очакваното увеличаване през 2018 г. на проектите на български ERP компании в чужбина този недостиг може и да се увеличи.

Добави коментар