Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 19, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Започна кандидатстването на проекти за енергийна ефективност по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Започна кандидатстването на проекти за енергийна ефективност по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”
Alexandra Fileva

Големите предприятие вече могат да канидатстват за европейско финансиране на свои проекти за енергийна ефективност по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. Сумата, която ще бъде разпределена между компаниите, които са преминали успешно приема е 50 млн. евро – 97,8 млн. лв.

Кандидатстването може да се осъществи до 19 май 2017 г., като предприята ще минат през енергиен одит, чрез който да предложат изпълнението на конкретни мерки, следвайки препоръките от одита. Максималната сума, която ще бъде отпусната на един проект е 2,5 млн. лева, а минималната 500 хил. лева, като самите предприятия трябва да инвестират като сума поне това, което получават като субсидия.

Едно от изискванията е проектите да бъдат изпълнени в рамките на две годино. Задължително е компаниите да предоставят данни за енергийното потребление на дейността, за която търсят финансиране, за предходен тригодишен период. Нужно е да се отбележи, че отпуснатата субсидия няма да покрива разходите за одита.

 

Добави коментар