Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 21, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

ЕК очаква българската икономика да повиши растежа си с 2,9 на сто през 2017 г.

ЕК очаква българската икономика да повиши растежа си с 2,9 на сто през 2017 г.
Alexandra Fileva

В есенната си прогноза Европейската комисия повиши очакванията си за растежа на българската икономика до 3,1 процента през 2016 г. и 2,9 на сто през 2017 г., при очакван ръст съответно от 2 процента и 2,4 на сто в своята пролетна прогноза. Комисията очаква и по-нисък бюджетен дефицит за двете години спрямо пролетната си прогноза. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.
Според есенната прогнозата на ЕК се очаква стабилен растеж на частното потребление през 2016 г., докато инвестициите в икономиката ще се свият, в резултат на планирания спад при публичните инвестиции, поради необходимото техническо време за започване на проекти по новия програмен период на оперативните програми 2014-2020 г. Реализацията на тези проекти се очаква да започне през 2017 г. и това ще доведе до повишаване на инвестиционната активност в страната. Същевременно нетният износ ще има положителен принос към растежа на БВП и през двете прогнозни години, но ще бъде по-нисък през 2017 г. поради забавяне в нарастването на износа и по-изразено увеличение на вноса.

Източник: БТА

Добави коментар