Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Потреблението на ечемик за производство на бира ще нарастне

Потреблението на ечемик за производство на бира ще нарастне
Alexandra Fileva

Пoзовавайки се на данни на НСИ, Министерството на земеделието и храните  обяви, че потреблението на ечемик за производство на бира ще нарастне през маркетинговата 2016/2017 г. 

Прогнозата е, че през настоящия сезон пивоварите ще употребят около 58 хил. тона ечемик при 57 хил. тона през 2015/16-та, когато бе отбелязан спад спрямо използваните 62 хил. тона ечемик през маркетинговата година 2014/2015.

Според прогноза на отдел „Агростатистика“ на МЗХ през 2016 г. в страната са произведени 727 хил. тона ечемик.А това е напълно достатъчно за задоволяване на потребностите на страната. Общото количество е с 4% повече спрямо предходната година. Намалението на ожънатите площи с около 6% до 1,6 млн. дка е изцяло компенсирано от увеличен среден добив с близо 11% до 440 кг/дка, в резултат от благоприятните метеорологични условия.

Общият износ на ечемик от България за маркетинговата 2016/17 година се очаква да достигне около 400 хил. тона.

Добави коментар