Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 19, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Министерството на финансите за първи път пласира ДЦК с отрицателна доходност

Министерството на финансите за първи път пласира ДЦК с отрицателна доходност
Miglena Ivanova

Министерството на финансите за първи път е продало държавни ценни книжа с отрицателна доходност, съобщават от ведомството.

На проведен на 13 ноември аукцион за преотваряне на емисия четиригодишни държавни ценни книжа с падеж 22 февруари 2021 г. е постигната среднопретеглена годишна доходност от -0,19%, посочват от пресслужбата на Министерството.

Пласирани са книжа за 30 млн. лева при над два пъти повече подадени поръчки – за 63,38 млн. лева.

Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е 39 базисни пункта. В сравнение с предходния аукцион за същата емисия през юни доходността намалява с 24 базисни точки, а спредът – с 20 базисни точки.

Въпреки отрицателната доходност банките са придобили над четири пети от емисията – 86,67%, а останалите 13,33% са купени от гаранционни фондове.

Добави коментар