Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Централен депозитар вече може да извършва сетълмент на сделки в евро

Централен депозитар вече може да извършва сетълмент на сделки в евро
Miglena Ivanova

Централен депозитар вече може да извършва сетълмент на сделки в евро. Това стана възможно в резултат на реализиран успешен проект съвместно с Българска народна банка (БНБ), съобщават от институцията.

Чрез него Депозитарят придоби статут на спомагателна система в Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2).

„Възможността да приключваме сделки в евро е важна предпоставка за разгръщане на много инициативи свързани с развитието на капиталовия пазар в страната ни и региона. Всички тези инициативи са залегнали в Стратегията и ние работим активно за успешната им реализиция.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Новата функционалност позволява да се финализират сделки с чуждестранни депозитарни институции. По този начин ще бъдат подкрепени инициативите на БФБ-София, свързани с търговията на чуждестранни акции чрез пазара BSE International и търговията на регионалната платформа SEE Link.

Депозитарят ще може да извършва и плащания по корпоративни действия, лихви и/или главници по емисии ДЦК деноминирани в евро.

Добави коментар