Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 17, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

БВП на България нараства с 3,6% през четвъртото тримесечие на 2017 г. на годишна база

БВП на България нараства с 3,6% през четвъртото тримесечие на 2017 г. на годишна база
Miglena Ivanova

През четвъртото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3.6% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо третото тримесечие на 2017 г., показват сезонно изгладените и експресни данни на Националния статистически институт.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори, уточнява националната статистика. Те са обект на последващи ревизии, допълва се в съобщението.

Данните показват, че за четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 27.875 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2017 г. е малко над 24 млрд. лв.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (82.3%), което в стойностно изражение възлиза на почти 23 млрд. лв., като се увеличава с почти 5%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2 и 9.4%.

Бруто капиталообразуването е почти 6.3 млрд. лв. и 22.6% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Брутната добавена стойност за четвъртото тримесечие спрямо третото нараства с 0.9%, сочат още данните.

Добави коментар