Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

БВП на България се е увеличил с 0,5% в ЕС

БВП на България се е увеличил с 0,5% в ЕС
Alexandra Fileva

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%, сочат експресните оценки на експертите от Национален статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо предходното тримесечие най-висок икономически растеж отчита Полша – 1.7%, следват Румъния и Литва – по 1.3%, България – 0.9%, Латвия и Словакия – по 0.8%, докато Финландия и Гърция регистрират спад съответно с 0.5 и 0.4%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж се наблюдава в Румъния – 4.8%, България – 3.4%, Полша – 3.1%, Испания – 3.0% и Словакия – 2.9%.

Добави коментар