Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | September 21, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Министерството на финансите очаква икономически растеж от 4% през 2018 г.

Министерството на финансите очаква икономически растеж от 4% през 2018 г.
Miglena Ivanova

Министерството на финансите очаква икономически растеж от 4% през 2018 г. и 3,9% през 2019-2020 г., записано е в есенната макроикономическа прогноза на ведомството.

За тази година очакванията за брутния вътрешен продукт (БВП) са да се разшири с 3,9% спрямо прогнозата за 3% ръст, заложена в пролетната прогноза.

Очаква се възходящата динамика при вътрешното търсене да се запази заради по-високите правителствени разходи. За крайното потребление финансовото министерство прогнозира, че ще се увеличи с 4,7%, а ръстът на инвестициите се очаква да достигне 4,3% през 2018 г.

При засилване на вътрешното търсене растежът на вноса на стоки и услуги ще достигне 7,1% и нетният износ ще има отрицателен принос към растежа на БВП, възлизащ на 0,5 пр.п., посочва се в документа.

Министерството има оптимистична оценка за заетостта, но очаква ръстът и да започне да се забавя заради изчерпването на потенциала й за увеличаване и влиянието на демографските развития в страната в средносрочен план.

През 2018 г. заетостта ще се забави до 0,6% ръст. Безработицата се очаква да се понижи до 6,2%, а до 2020 г. да достигне 5,6%.

Средногодишната инфлация през 2017 г. се очаква да достигне 1,1%. Хармонизираният индекс на потребителските цени ще отчете средногодишен растеж от 1,4% през 2018 г., като инфлацията в края ѝ ще е 1,6%. Ръстът ще се определя от продължаване на поскъпването при потребителските цени на храните и горивата, както и на засилване на базисната инфлация под влияние на по-високото вътрешно търсене, посочва се в документа.

Основните рискове пред прогнозата се свързват с външната среда, динамиката на международните цени, както и неблагоприятните демографски тенденции в страната. Повишеното геополитическото напрежение в някои основни търговски партньори на ЕС и неяснотата относно начина, по който ще протекат преговорите и фактическото излизане на Великобритания от ЕС, създават условия за забавяне на икономическата активност в търговски партньори на България, подчертава ведомството. Това може да ограничи растежа на износа и да доведе до влошаване на текущата сметка.

Добави коментар