Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 14, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Депутатите окончателно приеха бюджета на държавата, за здравеопазване и за общественото осигуряване

Депутатите окончателно приеха бюджета на държавата, за здравеопазване и за общественото осигуряване
Miglena Ivanova

След два среднощни маратона, много политически изказвания и никакъв експертен дебат депутатите приеха бюджета на държавата за 2018 г., както и бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Най-съществената част от бюджета, включително макрорамката, беше приета късно вечерта на 29 срещу 30 ноември въпреки критиките на опозицията за подценените според тях приходи.

План-сметката за догодина е изчислявана при прогнозен икономически растеж от 3,9%. Планираните приходи са в размер на 38,3 млрд. лева, което е с 3 млрд. лева над тези за 2017 г. От тях данъчните постъпления се очаква да бъдат малко над 21 млрд. лева.

Не се предвиждат значителни промени в данъците и данъчната система, което също беше разкритикувано от депутати по време на дебата.

За 2018 г. държавата залага разходи в размер на 39,2 млрд. долара, което е с 3,3 млрд. лева повече на годишна база.

Най-много са увеличени средствата за образованието, здравеопазването и сигурността и отбраната заради закупуването на нови изтребители. За образование са предвидени 490 млн. лева повече, за НЗОК – 400 млн. лева, а сектор „сигурност“ – 280 млн. лева.

Вноската за пенсии се предвижда да се увеличи с 1 процентен пункт, както е заложено и в средносрочната бюджетна прогноза. Увеличава се и  минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица до 510 лева, колкото ще бъде и минималната работна заплата от догодина.

През 2018 г. се планира поемането на нов вътрешен държавен дълг под формата на ДЦК в размер на до 1 млрд.  лева. Той ще се използва за погашения на предишни дългови емисии.

Бюджетът на ДОО предвижда балансиран бюджет с приходи и разходи в размер на  11,067 млрд.  лева. Постъпленията от осигурителни вноски се очаква да достигнат 6,517 млрд. лева, от неданъчни приходи – 55,6 млн. лева, от глоби, санкции и наказателни лихви – 22,6 млн. лева, а от други приходи – 26,2 млн. лева. Допълнителните трансфери от държавния бюджет за покриване на недостига от средства са4,186 млрд. лева.

От разходите най-голямо е перото за пенсии – 9,455 млрд.  лева.

Минималните осигурителни прагове за следващата година се увеличават с 3,9% догодина по решение на социалния министър. Определя се минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 510 лева.  Запазва се максималният осигурителен доход в размер на 2 600 лева.

Обезщетението за майчинство от 1 до 2 години на детето се увеличава от 340 на 380 лева, като не се прие предложението на БСП плащането, като произтичащо от осигурително право, а не социално плащане, да се изравни с минималната работна заплата.

Минималният  месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители става 350 лева през 2018 г.

От бюджета на НЗОК най-важното е, че догодина ще действа мораториум за плащане на нови иновативни лекарствени терапии. Мотивът – да се прецизира нормативната уредба и да се въведат механизми за контрол на разходите за лекарства, които нарастват с най-бързи темпове през последните години.

Здравната каса няма да финансира и новоразкрити болници и клиники към съществуващи лечебни заведения.

Бюджетната рамка за здравеопазване за 2018 г. също е балансирана с 3,860 млрд. лева приходи и разходи. Приходите от здравни вноски се очаква да бъдат  2,556 млрд. лева.

За първична извънболнична помощ се залагат разходи в размер на 207,2 млн. лева, за специализирана извънболнична помощ – 222,3 млн. лева, а за дентална помощ – 157 млн. лева, предвижда още макрорамката за здравеопазването. Най-големи са разходните пера за лекарства и болници – съответно 1 млрд. лева и 1,824 млрд. лева.

Парламентът успя да приеме данъчните закони за догодина по-рано през ноември. Отпада 5-процентната отстъпка от  данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация на физическите лица. Срокът за подаване на декларацията също се съкращава, както и сроковете за подаването на фирмените отчети и декларации.

Плащанията в брой остават в размер до 10 хил. лева, след като депутатите не одобриха намаляването на прага наполовина до 5 хил. лева.

Тагове

Добави коментар