Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Фирми без дейност няма да подават годишни декларации и отчети

Фирми без дейност няма да подават годишни декларации и отчети
Miglena Ivanova

Фирми, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността няма да подават и годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и да обявяват отчет в търговския регистър.

Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предложени от Министерството на финансите. С поправки в преходните и заключителни разпоредби на ДОПК се правят промени и в още няколко закона, сред които Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за ДДС, с цел облекчаване административната тежест за бизнеса и гражданите, съобщават от ведомството.

Всички фирми, които се вписват в Агенцията по вписванията, ще могат още тогава да заявяват доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Така регистрацията по ЗДДС ще се извършва по облекчена процедура.

Отпада и изискването за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, предвиждат още промените.

Отпада и удостоверението за наличие или липса на задължения по чл. 87 от ДОПК. То ще се предоставя по служебен ред от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и съответната община към компетентните органи, изискващи информацията.

Отпадат и някои удостоверения, изисквани от фирми търговци на тютюневи изделия за издаването на разрешителни и лицензи.

Добави коментар