Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

КФН лицензира 4 нови индексни борсово търгувани фонда на Експат Асет Мениджмънт

КФН лицензира 4 нови индексни борсово търгувани фонда на Експат Асет Мениджмънт
Miglena Ivanova

На 1 декември 2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) издаде разрешение на Експат Асет Мениджмънт да организира и управлява 4 нови индексни борсово търгувани фонда, съобщават от дружеството.

Профилът на четирите фонда е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на четири борси от региона на Централна и Източна Европа – Гърция, Румъния, Чехия и Полша.

Име на индексния фонд на Експат

Индекс, който ще следва

EXPAT GREECE ASE UCITS ETF

Индекс ASE на Athens Stock Exchange

EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF

Индекс BET-BK на Bucharest Stock Exchange

EXPAT CZECH PX UCITS ETF

Индекс PX на Prague Stock Exchange

EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF

Индекс WIG20 на Warsaw Stock Exchange

 Следват технически стъпки по регистриране на фондовете в регистър Булстат, в Централен Депозитар АД за получаване на ISIN и на БФБ – София за борсов код. След финализирането на тези стъпки Експат Асет Мениджмънт ще публикува пълната информация за четирите фонда, включително проспекти, правила и ключова информация за инвеститорите.

В момента, в който са изпълнени всички регистрационни изисквания, ще започне и активната търговия с дяловете, като управляващото дружество ще уведоми допълнително инвеститорската общност за готовността да се предлагата дялове за първична и вторична търговия.

В момента в процес на регистрация от КФН са още 6 борсово търгувани фонда на Експат:

Име на индексния фонд на Експат

Индекс, който ще следва

Expat Hungary BUX UCITS ETF

Индекс BUX на Budapest Stock Exchange

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

Индекс SAX на Bratislava Stock Exchange

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

Индекс SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

Индекс CROBEX на Zagreb Stock Exchange

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Индекс BELEX15 на Belgrade Stock Exchange

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Индекс MBI10 на Macedonian Stock Exchange

 Така, заедно с индексния фонд върху SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, който стартира през 2016 г., борсово търгуваните фондове на Експат ще станат общо 11 и ще покриват пазари, които до момента почти нямат аналогични продукти, лицензирани по UCITS директивата.

Създаването на такива фондове и регистрирането им за търговия в София би дало сериозен тласък на капиталовия пазар у нас, заключават от дружеството.

Добави коментар