Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 14, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Безработицата през февруари остава стабилна на ниво 8,2%

Безработицата през февруари остава стабилна на ниво 8,2%
Miglena Ivanova

Нивото на безработица в България остава стабилна на ниво 8,2% през февруари, отчита Агенцията по заетостта.

Общият брой на регистрираните безработни в бюрата по труда към края на януари е малко под 269 700 души, като намаляват с 60 хил. души спрямо февруари 2015 г. и със 107 души в сравнение с януари 2017 г.

През февруари работа са започнали общо 16 791 безработни лица, от които 15 531 – на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 1 260 безработни. От тях 758 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

Свободните места, обявени в бюрата по труда, са 15 060. От тях частният сектор е обявил 11 852, които са 78,7% от всички заявени свободни позиции през месеца. В сравнение с януари броят на заявените свободни работни места нараства с 16,6%.

Най-голямо е търсенето в преработващата промишленост – обявени общо над 4 200 работни места, търговията с над 2 400 работни места, хотелиерството и ресторантьорството с над 2 100 работни места.

Същевременно европейската статистическа служба Евростат отчете, че през последното тримесечие на 2016 г. заетостта в България се увеличава с 0,5% спрямо предходното тримесечие и с 0,6% на годишна база. За сравнение, средният за ЕС ръст на заетостта е 0,2%.

Като цяло в ЕС е отчетена рекордна заетост, като броят на работещите достига почти 233 млн. души, сочат данните на Евростат.

Според статистиката на Националния статистически институт (НСИ) икономически активните лица в България на възраст 15-64 години са почти 3,2 млн. души, което е приблизително 69% от населението на страната. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0,6 процентни пункта.

Броят на заетите е малко над 3 млн. души, което е 49% от населението над 15-годишна възраст.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2,954 млн., като коефициентът на заетост в тази възрастова група е 63,4%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 години е 67,7%,  като се увеличава с 0,6 процентни пункта в сравнение с 2015 г. Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 54,5%. В сравнение с 2015 г. той отбелязва ръст с 1,5 процентни пункта.

Безработните лица са 247,2 хил. души, като коефициентът на безработица намалява с 1,5 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 7,6%.

Продължително безработни (от една или повече години) са над 146 хил.души, което е 59,1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4,5%. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са над 1,459 млн. души.

Добави коментар