Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 13, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

ББР одобри 10-те банки партньори по плана “Юнкер”

ББР одобри 10-те банки партньори по плана “Юнкер”
Miglena Ivanova

Българска банка за развитие (ББР) одобри 10 търговски банки за партньори в рамките на новата он-лендинг програма на банката по плана „Юнкер“. Това са Алианц Банк България, Българо-aмериканска кредитна банка, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Инвестбанк, обединените ОББ и СИБанк, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д и Юробанк България, съобщават от ББР.

Предстои партньорите по схемата да бъдат одобрени и от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Средствата по програмата за индиректно финансиране на българския бизнес са осигурени от ББР и ЕИБ в рамките на Инвестиционния план за Европа.

Програмата е насочена към малките, средни и междинни компании с персонал до 3 хил. души, които са клиенти на банките партньори по схемата. Кредитните институции ще отпускат ново инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране от 3 до 24 млн. лв., а Българска банка за развитие има готовност да поеме до 100% от риска по заемите.

Българските компании ще се ползват от възможността за дългосрочен достъп до финансирането при максимален краен срок за погасяване до 2032 г. Приложимият лихвен процент ще се формира от база 6M EURIBOR + надбавка от 2 до 4%. Така максималният лихвен процент по предоставен днес заем не би надхвърлял 3,7% годишно.

Добави коментар