Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 19, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Как новите технологии променят банкирането?

Как новите технологии променят банкирането?
Miglena Ivanova

Банкирането в Европа и България преминава през най-голямата си трансформация в модерната история. На 13 януари новата директива за платежните услуги – директива (ЕС) 2015/2366q влезе в сила. Тази регулация се очаква да преобрази банковата индустрия и за банкериq и за потребители, посочва се в нов анализ на сектора.

Според PSD2 банките са задължени да отворят платежните си системи за други компании и да осигурят достъп до своя API или приложно-програмен интерфейс на лицензирани трети страни. Това означава, че всяка лицензирана компания с платежни услуги може да ги предлага директно на клиентите на банките.

Нови проучвания, проведени от финтек компанията Auka, която вече предлага услугите си и на българския пазар, показват, че много банкери смятат, че техните организации ще преминат през разрушителна промяна като резултат от втората директива за платежните услуги в ЕС – PSD2.

Според проучването сред висш мениджмънт от банковия сектор в България 26% от банковите специалисти в страната ни се притесняват, че големите технологични компании като Google, Facebook или Amazon ще играят роля в разрушаването на банкирането във вида му, в който го познаваме. Половината от тях са на мнение, че банкирането ще премине през фундаментална промяна през следващите пет години. Мнозинството вярват, че технологичните гиганти все повече ще приемат роля на банки.

И докато една трета от банкерите в България все още проучват възможностите за въвеждане на PSD2, 13% от тях казват, че са решили да си партнират с финтек компании за нови решения. В същото време повече от 40% изпитват загриженост за влиянието на PSD2 върху тяхната организация, а други 30% смятат, че организацията им ще премине през съществена промяна, за да отговори на новите регулации. Общо 60% от банкерите планират промените да бъдат въведени през първата половина на 2018 г.

Добави коментар