Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 18, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

100 млн. евро за инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти

100 млн. евро за инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти
ENTERPRISE

От 30 ноември до 18 декември 2015 г. включително ще бъде отворен приемът по една от най-атрактивните и дългоочаквани процедури на ПРСР 2014-2020 – подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“. Общият бюджет на мярката е 100 млн. евро, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Експертите уточняват, че интегрирани проекти и проекти за колективни инвестиции няма да се приемат, освен ако не са подадени от признати групи/организации на производители.

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ цели повишаването на икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Това включва дейности като по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на ЕС и др.

Повече информация можете да откриете на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони, както и скоро в новия брой на списание ENTERPRISE, който ще бъде посветен на новите възможности за земеделските производители.

 

Добави коментар