Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Строителството, промишлеността и търговията на дребно тръгват нагоре през март

Строителството, промишлеността и търговията на дребно тръгват нагоре през март

Три от ключовите сектори за българската икономика – строителството, промишлеността и търговията на дребно, тръгват нагоре през март спрямо предходния месец, отчете НСИ. От тях, единствено при строителството, благодарение най-вече на големите инфраструктурни проекти, се наблюдава увеличение на годишна база  - от 2.1% спрямо март 2011 г. При промишлеността статистиката регистрира свиване в размер на 3.2%, а при търговията на дребно – на 1.5% в сравнение със същия месец на предходната година.

Спрямо месец по-рано, индексът на строителството се е увеличил с 1.8%, като ръстът при гражданското/инженерно строителство (инфраструктурни проекти) е 3.4%, а при сградното строителство  –  едва 0.5%. По-рано през миналата седмица статистиката отчете още, че в условията на цялостен застой на изграждането на нови жилищни сгради, през 2012 г. повече разрешителни за нови строежи се издават в Пловдив, Бургас и Варна, отколкото в столицата.

На годишна база увеличението на  строителната продукция  през  март 2012 г. се  определя предимно  от  положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където увеличението  е 7.1%, докато сградното  строителство намалява с 1.4%, отбелязват от НСИ.

Независимо от отчетения спад спрямо година по-рано, през март търговията на дребно (без превозни средства) се е увеличила с 3.9% спрямо февруари. Както ENTERPRISE вече писа, това е най-сериозният растеж в търговския сектор, отчетен на територията на целия ЕС през месеца. У нас, оборотът през март 2012 г. спрямо предходния месец регистрира най-голямо увеличение в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с  4.6%, а най-малко – в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия – с 0.7%. Същевременно намаление на оборота се наблюдава при  търговията с разнообразни стоки – с 1.0%, както и при тази чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 0.8%, и при тази с фармацевтични и  медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности – с 0.1%.

На годишна база най-голям растеж на оборотите се наблюдава в търговията на  дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет  – с 9.5%,  в продажбите на фармацевтични и медицински стоки – с  8.4%,  както и в търговията с с компютърна и комуникационна техника – с 4.1%. Намаление има при текстила и обувките, битовата техника и стоките за бита, и др.

Положително движение на индексите се наблюдава и при промишлеността през март – тя нараства с с 1.0% в сравнение с февруари след двумесечно движение надолу. Най-значително е увеличението в добивната промишленост, с 5.5% и при преработващата – с 4%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 9.9%.

На годишна база  намаление  на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 14.3%,  в преработващата промишленост  – с  0.1%, докато  в добива  е отбелязано увеличение с 3.6%.

 

 

Добави коментар