Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 23, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Предлагайте продукти, които съответстват на потребителските нужди, съветва Михаил Чоролеев, директор на Победа АД

Предлагайте продукти, които съответстват на потребителските нужди, съветва Михаил Чоролеев, директор на Победа АД
admin

Михаил Чоролеев, Изпълнителен директор на Победа АД, запозна участниците с развитието на компанията през последните четири десетилетия. Той представи пазарните сегменти, в които Победа АД са  пазарни лидери.

„Стратегията, която се стремим да следваме, е свързана с обогатяване на продуктовата гама с изцяло наши разработки – коментира добрите бизнес практики в Победа АД г-н Чоролеев – В сегашния момент е актуален въпросът „Как да изградим потребителско портфолио. Подобно на колегите, ние също имаме проблем със суровините, чиито цени се покачват. Има два подхода в този случай – вдигане на цените иили намаляване на грамажите. Подобни подходи, обаче, предизвикват лошо усещане при потребителите, които не знаят защо се случват промените. Трябва да предвидим особенностите на българските потребителите и начините, по които те реагират при промяна.“

Г-н Чоролеев насочи внимание към ценово-ориентирания български пазар и факта, че в България се продават продукти, „грабващи“ вниманието на потребителите, както и на възможно най-ниска цена.

Сред добрите практики, които г-н Чоролеев представи, бе широката дистрибуция, свързани с различни партньори и вериги, разширяване на износа, увеличаване на капацитета на производството и най-вече предлагане на продукти, които съответстват на потребителските нужди и търсене на пазара.

Добави коментар