Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 19, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

По-малък бюджет, но повече средства за бизнеса в новата ПРСР

По-малък бюджет, но повече средства за бизнеса в новата ПРСР
ENTERPRISE

Министерският съвет одобри в сряда вторият вариант на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР) с общ бюджет от над 2,9 млрд. евро, 2,3 млрд. евро от които са европейско финансиране. За сравнение, в предишния програмен период за българското земеделие бяха заделени над 3,2 млрд. евро, или с над 10% повече.

 

Средствата по новата програма са разпределени в 18 мерки, като заделените за бизнеса европари са над 1 млрд. евро.

 

След заседанието на МС, министърът на земеделието и храните Десислава Танева очерта приоритетните сектори, които ще получат европейско финансиране. „След преработването на Програмата е постигнато увеличение на бюджетите на мерките за инвестиции в земеделските стопанства. Средствата за биологично земеделие са в размер на 152 млн. евро., като подкрепата в предходния период е била едва 32 млн. евро – увеличението е пет пъти“, обясни министърът. До това увеличение обаче се стига и по инициатива на ЕК, която поиска в новата селскостопанска политика една пета от инвестициите на страните членки да отиват именно в подкрепа на екологичното земеделие.

 

През следващите 7 години, приоритетна подкрепа ще получат и секторите „Плодове и зеленчуци” и „Животновъдство”.

 

За първи път ще се приложи мярка за биологичното животновъдство. Финансиране ще получат и традиционни сортове растения, като например българската маслодайна роза и лавандулата.

 

Двойно увеличение има бюджета на популярната мярка „млад фермер“, като за като за 2015 г. той е в размер на 35 млн. евро. „За първи път ще се приложи и специална тематична подмярка за малките стопанства, като бюджетът по нея е по-голям, вече е 110 млн. евро”, коментира Танева.

 

По думите на заместник-министъра Васил Грудев с над 50 млн. евро нарастват средствата за инвестиции до 776 млн. евро за следващите 7 години. Той обяви, че приемът по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства ще започне в края на март и за мярката са заделени 150 млн. евро. „Мярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, позната като „млад фермер“, ще бъде отворена в края на май.

 

От земеделското ведомство очакват окончателното одобрение на ПРСР 2014 – 2020 г. от страна на Европейската комисия да бъде в средата на 2015 година.

 

Добави коментар