Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 18, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Подписват първите договори по новата програма за селските райони

Подписват първите договори по новата програма за селските райони
ENTERPRISE

На 9 декември  министърът на земеделието и храните Десислава Танева и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция Румен Порожанов ще връчат първите сключени договори по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на земеделското ведомство.  Официалното връчване на договорите ще се проведе след заседанието на Министерски съвет в Гранитна зала.

Договорите обхващат две от мерките на програмата.  По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. са сключени 66 договора на обща стойност 3 366 616,20 лева. Първият прием на заявления по беше проведен в периода 12 август – 4 септември 2015 г.

Ще бъдат връчени и първите  договори от подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата, чиито размер на одобрена субсидия е 5 139 419 лв.

В края на ноември стана ясен и индикативния график за прием на проекти по ПРСР 2014-2020 за идната 2016 г. Можете да се запознаете с него тук.

Добави коментар