Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | January 21, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Общо 907 са одобрените проекти по мярката за земеделска модернизация от старата ПРСР

Общо 907 са одобрените проекти по мярката за земеделска модернизация от старата ПРСР
ENTERPRISE

Приключи работата по оценка на подадените в Държавен фонд „Земеделие” проекти от последния прием през 2015 г. по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Одобрени са общо 907 проекта от подадени общо 1006 заявления, или над 90%, съобщиха от фонда.

Към момента са сключени почти 750 договора с одобрена субсидия в размер на близо 110 млн. лв. Броят на отказаните или в процес на отказ заявления за подпомагане е 99.

Бюджетът по мярката, първоначално в размер на 50 милиона евро, беше увеличен до левовата равностойност на общо 62 млн. евро, което позволи на по-голям брой кандидати, чиито заявления за подпомагане са допустими за финансиране, да сключат договор.  В рамките на извънредния прием по мярката бяха допустими само проекти за инвестиции в земеделска техника.

Допълнително се даде възможност на около 60 кандидата, оценени с поне 5 точки и попадащи извън рамките на одобрения бюджет, да сключат договори под условие. Кандидатите ще трябва да изпълнят договорите на собствен риск и да подадат заявки за окончателно плащане. Няма да се сключват анекси за отпадане на условието, а в случай на наличен бюджет, помощта по тези заявки ще бъде изплатена, обясняват от пресслужбата на ДФЗ.

Припомняме още, че след изменение на Наредба № 8 от 2008 г. за „Модернизиране на земеделските стопанства” крайният срок за изпълнение на проекти и подаване на заявки за окончателно плащане за сключени през 2015 г. договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони се удължи до 30 ноември 2015 г. Плащанията по изпълнени договори по мярката да бъдат извършени до края на годината.

 

Добави коментар