Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 23, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Ново решение оптимизира печатната дейност в офиса

Ново решение оптимизира печатната дейност в офиса
Petar

Paraflow представиха новото си решение за управление на печата в офиса Green print. Платформата включва 6 основни услуги за подобряване на организацията на принт дейностите. Сред тях са услуга за одит, анализ и оптимизация на печатащата среда, такава за проследяване на доставката на устройствата и консумативите, осигуряване на непрекъсваемост на процесите по печат, мониторинг, управление и сервиз, управление на документооборота, отдалечен печат от различни мобилни устройства. Предлага се и услуга, включваща процедура по следене на нивата на консумативите и оптимизация на процесите по поръчка и доставка до офиси в цялата страна.

Green print е приложим за различни по големина и бизнес ориентация организации, като първоначалната инвестиция е малка, твърдят от компанията. Според специалистите от Paraflow, oсновни предимства на решението са оптимизацията на натоварването на отделните устройства и увеличаването на сигурността при печат. То предоставя възможност за отчет на разходите по различни параметри, които могат да се отнасят както за отделни потребители, така и за цели отдели. С помощта на софтуера се дефинират правила и политики за печат. Определя се например кой потребител на кои устройства има право да печата и кои потребители могат да печатат в цвят. Решението позволява автоматично да се изтрият, задържат или пренасочат задачи за печат към най-подходящото за случая мултифункционално устройство във мрежата.

С приложението може да се изготвя кратък, детайлен или общ доклад за дейността на определени потребители, отдели или устройства. Така се оценяват тежките потребители и натовареността на устройствата, за да се елиминират неефективните. Документите за печат пък се съхраняват на защитен сървър и се отпечатат чак когато се идентифицира потребителя с определени права.

Представянето на решението за печатните дейности се случи успоредно с откриването на новия офис на българската ИТ компания. По време на презентацията стана дума и за денонощен сервизен център Paraflow Service, както и за Paraflow Mobile – разработка за мобилни приложения за разносна търговия.

Добави коментар