Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Нова застрахователна информационна система в компания от групата на „Пиреос“

Нова застрахователна информационна система в компания от групата на „Пиреос“
Petar

Балкан Сървисис внедри софтуерната система IBS (Insurance Brokerage System) в „Пиреос застрахователен брокер”, съобщиха от офиса на българската консултантска компания. Внедряването в „Пиреос” е първа реализация на решението в България.

Системата обработва всички застрахователни полици, сключвани от компанията за клиентите на банка Пиреос, както и на Пиреос Лизинг. Тя управлява предлагането на всички застрахователни продукти на компанията и е интегрирана със системите на самата банка и лизинговото дружество, което улеснява сключването на застраховки на всички клиенти на кредитните или лизингови услуги на финансовата група.

Според Калин Колев, мениджър продажби в Пиреос застрахователен брокер, внедряването на системата IBS ще подобри съществено организацията и отчетността, а работата на екипа е оптимизирана, което ускорява обслужването. „Сега можем точно и бързо да следим, кой каква застраховка трябва да си направи и да предложим едно по високо ниво на обслужване. Пиреос банк и Пиреос Лизинг вече създават валидни застраховки за всички рискове на своите обезпечения по кредити и на кредитополучателите си, без това да забавя работата им“, обяснява г-н Колев.

IBS е модулна информационна система, разработена от Altec – производител и на ERP системата Atlantis. Тя обхваща процесите, свързани със застрахователното посредничество, включително изготвянето на предложения, издаването на полици, следенето на плащания, щети, покрития и комисионни, генериране на справки, както и управление и автоматизация на финансово – счетоводната дейност. Данните се въвеждат еднократно и се отразяват във всички модули. Системата включва и собствен CRM модул. Тя може да управлява клиентите и договорните отношения с тях, отделни клонове или застрахователни компании, оферти, предложения, полици, изходящи комисионни за множество нива, регистрация на щети по полици, плащания и др.

Раздвижване

„Регулаторът въведе изискване всички застраховки „Гражданска отговорност“ да получават централизирана номерация само по електронен път. Това, както и други предстоящи промени, дават тласък на инвестициите в ИТ в сектора”,  заяви Филип Мутафис, управляващ партньор на Балкан Сървисис.

Раздвижването е свързвано с интегрирането на т.нар. Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на електронни полици (ЕИСОУКР), реализирана от Мусала Софт за нуждите на Гаранционния фонд в средата на миналата година. Системата позволява регистриране в реално време на застрахователните полици „Гражданска отговорност” и свързаните с тях други застрахователни продукти и подава информация към Гаранционния фонд за това какви застрахователни полици са издадени, кой ги е издал и кои са бенефициентите по тях. Статистиката до края на 2011 г. показваше, че чрез решението са издадени 1 722 148 застрахователни полици, a достъпността на системата е била 99.996%. „Мусала“ и „Мобилтел“ представиха и вариант за мобилен достъп до електронната система. С помощта на 7-инчов таблет и мобилен принтер.

Борислав Михайлов, председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционен фонд заяви преди месец, че от въвеждането на ЕИСОУКР, пазарът на застраховки „Гражданска отговорност” в страната е отбелязал ръст с около 10%, тъй като системата намалява драстично процента на застрахователни измами. „Бизнесът придобива по-голяма прозрачност и подобрява в пъти своята финансова и оперативна ефективност”, беше оценката на директора, във връзка със спечелването на награда от БАИТ, свързана със системата.

Добави коментар