Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 22, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Един коментар

Министерството на икономиката ще оптимизира 113 административни услуги, за да намали административната тежест на бизнеса

Министерството на икономиката ще оптимизира 113 административни услуги, за да намали административната тежест на бизнеса
Miglena Ivanova

Министерството на икономиката ще оптимизира 113 административни услуги като част от ангажимента на ресорния министър Емил Караниколов за облекчаване на административната тежест за бизнеса, съобщават от ведомството.

Предвижда се промяна в 60% от услугите предоставяни от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители към него. Промяната включва: отпадане на услуги, намаляване на изискуемите документи, намаляване на такси, съкращаване на срокове и служебно предоставяне на информация.

Ведомството е анализирало общо 187 услуги, предоставяни от министерството и второстепенните разпоредители към него. От тях 67 броя такси са предложени за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще отпадне.

Общо 15 услуги и режими са предложени за намаляване на изискуемите документи, а 8 от услугите и режимите напълно ще отпаднат. Сроковете предложени за намаляване са 23, а служебно предоставяне на изискуемите документи са 14 на брой.

В резултат от намалението на таксите, по данни на администраторите на режими, се очаква редуциране на пряката финансова административна тежест за бизнеса с около 200 хил.лв. годишно. В резултат от оптимизацията на предоставяните услуги се очаква многократно по-голямо намаление на разходите на бизнеса свързано с намаляването на броя изискуеми документи, съкращаване на сроковете, предоставяне на всички възможни начини на плащане (по банков път, през ПОС терминали) на административните услуги, които са обект на извършения преглед.

Коментари

  1. Бюрокрацията наистина е чудовищно голяма. Поздравявам управляващите, че най-сетне стигнаха и до този проблем. Надявам се да свършат поне половината от нещата, за които говорят. Всъщност – 1/10 да свършат, пак ще е добре. Отвратително е да висиш с часове на гише, да обикаляш няколко административни сгради, за да си извадиш един лист хартия, в който пише нещо. Това е недопустимо във времето, в което живееем.

Добави коментар

Отмени отговора