Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 14, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Лихвите по депозитите на домакинствата се увеличават минимално през октомври

Лихвите по депозитите на домакинствата се увеличават минимално през октомври
Miglena Ivanova

Средните лихви по депозитите на домакинствата се увеличават минимално през октомври, докато лихвите по депозитите на бизнеса продължават да падат, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0,01 пр.п. до 0,38% през октомври в сравнение със септември, показват данните. Лихвените нива по депозитите на домакинствата в евро се увеличават с 0,05 пр.п. до 0,31%.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове и евро на домакинствата не се променят спрямо септември.

Към 31 октомври 2016 г. средният лихвен процент при спестяванията в левове е бил 1,21%, а при тези в евро– 0,98%.

Средният лихвен процент в новите договори на бизнеса по депозитите с договорен матуритет в левове през октомври намалява с 0,06 пр. п. спрямо септември до 0,18%. Средната лихва по евровите депозити на бизнеса обаче се увеличава минимално до 0,39%.

няма промяна при лихвенит енива по овърнайт депозитите на бизнеса в левове и евро, отчита още БНБ.

Добави коментар