Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бизнес климатът се подобрява през ноември

Бизнес климатът се подобрява през ноември

През ноември 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо октомврийското си равнище. По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността и  сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно има известно влошаване на стопанската конюнктура, показва последното проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Оценката на мениджърите в промишления сектор се покачва с 3.5 пункта спрямо предходния месец главно поради оптимистичните им очаквания за следващите 6 месеца. Анкетата отчита подобрение на осигуреността на производството с  поръчки от чужбина, което е съпроводено и с повишени очаквания за дейността на предприятията в тримесечен срок. Като основни проблеми пред дейността си предприемачите посочват несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие.

Повишава се оптимизма и в сектора на услугите – с 3.6 пункта, отново поради завишени прогнози за следващото полугодие. Същевременно обаче оценките и прогнозите им по отношение на търсенето на услуги са по-резервирани. Основният фактор, ограничаващ развитието в сектора, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

В строителството обаче се наблюдава сериозен спад на показателя за бизнес климата, с 5.3 пункта, което статистиците обясняват с влошаване на очакванията на мениджърите поради несигурната икономическа среда и финансовите проблеми, посочени съответно от 74.3 и 50.9%  от предприятията.

През ноември негативизъм се наблюдава и в сектора на търговията на дребно, като показателят на бизнес климата се свива с 1.2 пункта спрямо октомври. Мениджърите са по-резервирани в оценките и очакванията си за бизнес състоянието на предприятията, но очакват увеличение на обема на продажбите и поръчките към доставчиците. Анкетираните търговци посочват още, че е възможно увеличение на цените през месеците до края на годината.

 

 

Добави коментар