Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 23, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

КФН не потвърди проспекта за увеличение на капитала на „Спиди” АД

КФН не потвърди проспекта за увеличение на капитала на „Спиди” АД
ENTERPRISE

Комисията за финансов надзор реши да откаже потвърждението на проспекта за първично публично предлагане на акции, издадени от „Спиди” АД.

Очаква се процедурата по увеличение на капитала чрез публично предлагане на нова емисия акции да продължи, като проспектът с актуализирани данни ще бъде внесен в кратък срок.

„Спиди” АД запазва своите планове за увеличение на капитала и реализиране на обявената инвестиционна програма, се казва още в съобщение на дружеството, публикувано чрез БФБ-София.

Планирано е капиталът на „Спиди” АД  да бъде увеличен с 20%, от 4 446 600 лв. на 5 335 920 лв. За целта ще бъдат издадени нови 889 320 обикновени безналични акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 23 лв. всяка една.
Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани минимум 711 456 или 80% от предложените акции.При 100% записване на книжата, компанията ще набере 20.454 млн. лв., а при 80% – 16.363 млн. лв.
„Спиди” АД ще използва набраният чрез подписката капитал, за да придобие 100% от капитала на „Дайнамик Парсъл Дистрибюшън” СА (Румъния) и 100% от капитала на „Геопост България” ООД.
Двете компании са дъщерни на френската „ГеоПост” СА и турската „Геопост Юртичи Карго Сервизи” АС и оперират както на румънския, така и на българския пазар на куриерски услуги.
„ГеоПост”пък е част от френската „Ла пост груп” (La Poste Group), като развива международния куриерски бизнес на групата. Компанията оперира в 40 европейски страни и е втората по големина в Европа. Приходите й през 2013 г. са 4.39 млрд. евро.

„Спиди” АД има нужда от 30 млн. лв., за да придобие дружествата в Румъния, както и да изпълни инвестиционната си програма. Финансирането за тази цел ще бъде осигурено чрез увеличението на капитала на „Спиди” АД и привличането на дългосрочен инвестиционен заем.

Същевременно сделката ще даде възможност на „ГеоПост” да придобие първоначално до 25% от капитала на „Спиди” АД като стратегически инвеститор. Има опция за френското дружество да увеличава дела си до значително мажоритарно участие в „Спиди” АД. Това, обаче, може да се случи най-рано през 2020 г.

Автор: Анна Брандийска

Добави коментар