Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 16, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Как държавата стимулира инвестициите в транспорт и логистика?

Как държавата стимулира инвестициите в транспорт и логистика?
ENTERPRISE

3 млн. лв. са необходими, за да получи една инвестиция в сектора на транспорта и логистиката инвестиционен сертификат клас А, а за клас Б прагът е наполовина – 1.5 млн. лв. Тези прагове падат допълнително, ако проектът е осъществен в община с висока безработица, каквито у нас са 206 от общо 248. Това обяви Георги Алипиев от Българската агенция за инвестиции (БАИ) в рамките на практическия бизнес форум „My Success in Logistics”.

Алипиев представи и основните насърчителни мерки, предоставяни на сертифицираните инвеститори според новия Закон за насърчаване на инвестициите. На първо място, притежателите на сертификат от БАИ се ползват от по-кратки срокове за административно обслужване, персонално обслужване, финансова помощ за обучения, както и за изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриалния обект. Освен това, логистичните компании могат да придобиват държавни и общински имоти без тръжна процедура. От 2013 г. всички сертифицирани инвеститори ще получават и плащания за осигурвки от страна на държавата, като размерът им ще се определя в годишния бюджет на страната.

По думите на експерта, освен ключовото си географско положение и подготвените кадри, българският логистичен сектор е атрактивен и с добре развитите си индустриални зони в Пловдив, София и Русе.

Като добри примери за инвестиционни проекти в областта на транспорта и логистиката Алипиев посочи Sofia Airport Center, наскоро сертифицираният Логистичен център Варна,

Индустриален парк Варна, Логистичен парк Цалапица, както и двете модернизирани летища в Бургас и Варна, разполагащи сответно с капацитети в размер на 2.6 млн. и1.8 млн. пътници.

Добави коментар