Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Какво се случва на CRM пазара?

Какво се случва на CRM пазара?
ENTERPRISE

През 2013 г., макар и на световно равнище CRM пазарът да навлиза в силно напреднала фаза, у нас масово клиентите не познават CRM и ползите от него. Това обаче предоставя голяма възможност за IT фирмите да образоват пазара, тъй като фактът, че бизнесът се намира в началната си фаза, отваря сериозна ниша за българските доставчици. Това е един от изводите на анализа на CRM пазара в България, представен от издателя на сп. ENTERPRISE Ева Любомирова в рамките на петата My Success конференция за CRM: Мобилност и нови канали за продажби.

По данни на CBN, в 34 български индустрии има внедрени CRM решения, 12% от които са в един сегмент. Основната част от внедрените проекти през 2013 г. са станали факт благодарение на финансирането по линия на ОП „Конкурентоспособност”. Очаквано, лидери на местния пазар са световните гиганти SAP, Oracle и Microsoft, макар и българските разработчици да имат сериозни позиции при нишовите продукти. Причината е, че именно те познават най-добре особеностите на българския бизнес.

Ето защо, важно е компаниите да изберат точния продукт за своя бизнес, според канала, по който продават най-добре – чрез онлайн, директни продажби, мобилни канали. Също толкова ключов е и опитния интегратор, като у нас те все още са не са много.

В краткосрочен план, прогнозите на експертите са за слаб темп на растеж на пазара, което ще наложи и агресивен маркетинг и активно търсене на клиенти. Същевременно, доставчиците трябва да продължат да образоват потребителите, като все повече ще излизат факти и резултати за CRM инвестициите.

 

Добави коментар