Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | February 23, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Заработи онлайн система за оценка на компетенциите на работната сила

Заработи онлайн система за оценка на компетенциите на работната сила
ENTERPRISE

Представителите на българския бизнес, работещите, безработните, студентите и учениците, както и на университетите и професионалните училища вече могат да ползват онлайн система, чрез която да сравняват и уеднаквяват стандартите си за знания, умения и компетенции, свързани с упражняването на различни професии и длъжности. Платформата My Competence, разработена от Българската стопанска камара в рамките на европроект, е достъпна за потребителите на адрес www.mycompetence.bg. Това съобщиха от бизнес организацията на официално откриване на системата във вторник, на която присъстваха представители на бизнеса, университетите и държавната администрация.

В рамките на сайта потребителите могат да намерят информация за 400 ключови длъжности, а  до края на 2013 г. ще бъдат разработени модели на още 200. Компаниите ще имат възможността да разработват свои фирмени компетентностни модели, а търсещите работа – да ползват 25 инструмента за онлайн оценка на компетенциите, както и платформа за електронно обучение. За все още учещите има разработен каталог с ресурси за развитие – пътища за обучение и развитие на компетенциите (краткосрочни курсове; каталог на възможностите за придобиване на образователна и квалификационна степен – гимназии, университети, специалности и учебни програми; семинари; конференции; специализирана литература за самоподготовка);

До момента в рамките на тестовия период на MyCompetence 42 предприятия са разработили профили на ключови длъжности чрез използване на възможностите на системата за оценка на компетенциите. В реализацията на проекта пък са участвали  включиха 37 браншови и регионални организации на работодателите, над 400 мениджъри и специалисти от 220 пилотни предприятия, специалисти от МОН, МТСП, НАПОО, преподаватели и консултанти от 21 университета и 17 водещи консултантски  агенции за управление на човешките ресурси, съобщават от БЧК.

Добави коментар