Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Владимир Афенлиев от Софарма: В България виновник за всичко е фармацевтичната индустрия

Владимир Афенлиев от Софарма: В България виновник за всичко е фармацевтичната индустрия
Мария Черешева

В България традиционно виновник за всичко е фармацевтичната индустрия, заяви Владимир Афенлиев, директор Бизнес операции в Софарма АД в рамките на бизнес форума „My Success in Pharmacy – с грижа за пациента“. По думите му обаче, има модерни български заводи, които далеч по-добре покриват стандартите за качество от други предприятия в някои от старите държави членки на ЕС, произвеждайки медикаменти на по-конкурентни цени.

„Трябва да има баланс между обществения интерес и свободната конкуренция.“, категоричен е Афенлиев.

Що се отнася до стандартите за добра производствена практика във фармацевтичната индустрия (GMP), мениджърът е на мнение, че не е достатъчно да имаш супер модерен завод, за да бъдеш сертифициран производител. Това е една философия, която се развива постоянно. Нейната крайна цел е пациентът да получи качествени и безопасни медикаменти, като ключово условие е и достъпната цена. В основата на добрата производствена практика стоят развойната дейност, отличният мениджмънт, системите и стриктният контрол на качеството.

Според Афенлиев, в момента производителите са изправени пред три нови сериозни предизвикателства в следствие от затягането на регулаторните изисквания. На първо място, всички производители в ЕС са длъжни да прилагат мерки срещу нелегалните медикаменти. Второ, поради новите изисквания към лекарствената безопасност от 2012 г., се налага и назначаването на нови служители и цели отдели, които да следят за спазването им. От следващата година пък производителят ще носи отговорност за качеството и безопасността на суровините за производство от доставчиците си.

От друга страна, застаряващото население на Европа автоматично означава все по-голямо търсене на медицински продукти и услуги. Същевременно обаче за сметка на застаряващите европейски граждани намалява броят на реално работещото население, което да издържа системата на здравеопазването. „Ето защо, колкото и да е качествен един медикамент, той трябва да бъде на достъпна цена. Именно затова ключът е в доброто качество, ефективността и достъпността на фармацевтичните продукти“, подчертава мениджърът.

Добави коментар