Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 15, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Безработицата достигна 12.9% през първото тримесечие

Безработицата достигна 12.9% през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2012 г. броят на безработните в България възлиза на 422.5 хил, като процентът на безработица достига 12.9%. Това показват предварителните данни на НСИ, отчитащи 0.7% ръст на хората без работа на годишна база.

Според статистиката, икономически активното население в страната на възраст 15  - 64  навършени години е 3 234.6 хил., или 65.4% от населението в същата възрастова група. В сравнение с  първото  тримесечие на 2011 г. коефициентът на икономическа активност е с 0.2 процентни пункта по-висок.

Общият брой на заетите лица  е  2  851.3 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години  – 45.1%. Трудещите се на възраст между 15 и 64 години са 2 813.7 хиляди, като сред българите в тази възрастова група коефициентът на заетост е 56.9%, или с 0.3 процентни пункта по-малък спрямо година по-рано.

 

 

Добави коментар