Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 18, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

От Petya Dimitrova

На дъното по конкурентоспособност в ЕС сме

12/06/2014 |

България, наред с Гърци и Румъния са на дъното по конкурентоспособност в Европейския съюз (ЕС), показва доклад, разпространен по време на Световния икономически форум.

Сред положителните страни на България се изтъкват пазарът на труда и гъвкавостта при наемане и уволняване, както и обвързаността на продуктивността и заплащането. По тези показатели сме в първата половина – между 8-о и 16-о място. На 9-а позиция сме по участие на жените на трудовия пазар.

Но по други основни показатели в проучването България изпада драстично назад. По условия за конкуренция например заемаме 26-о място, както и по проникване на електронното управление и дигиталните технологии. Образованието и професионалното обучение ни отреждат съответно 27-а и 28-а позиция, пак 27-и сме по регулации в областта на околната среда. Последното 28-о място ни е отредено и за качество на природната среда.

Традиционно в България не е толкова трудно да се започне бизнес, но за сметка на това фирмите трудно се задържат на пазара, се сочи още в доклада. Причината са многобройните регулации и бюрокрацията. Това се отчита като слабост във всяко от проучванията от последните години.

В челните позиции продължават да са Великобритания, Белгия и Франция, запазвайки местата си в класацията спрямо тези от 2012 година, информира econ.bg. Най-новият член на съюза – Хърватия – е на 24-то място. Малта се мести цели четири позиции и от 18-о застава на 14-о тази година. Въпреки някои положителни размествания обаче страните от ЕС продължават да изостават от САЩ, Канада и Япония по иновации.

Европейският съюз не е могъл да преодолее различията между страните членки и други напреднали икономики като САЩ, се съобщава още в доклада. “Не е достатъчно да си първи в Европа, ако не си първи в света”, заяви Генералният секретар на Европейската комисия Катрин Дей на пресконференция в Брюксел. Тя призова държавите-членки да не се самоуспокояват след като преживяха най-сериозната финансова криза, а да продължават да се стремят към подобрения.

Световният икономически форум критикува сериозно Общността, че не създава благоприятна среда за младите предприемачи, отчасти заради тежките законови разпоредби и по-малко конкурентните пазари. Макар някои страни от ЕС, като северните, да са конкурентни на САЩ, Канада и Япония, Евросъюзът като цяло изостава в световен мащаб, забавян от страните, засегнати най-сериозно от финансовата криза, допълва изданието.

Отваряме нови 20 търговско-икономически представителства в чужбина

11/06/2014 |

Правителството отпусна 2 млн. лв в бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за финансовото осигуряване на издръжката и откриването на нови служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ), съобщи прес службата на Министерския съвет.

Към момента МИЕ има 61 дългосрочно командировани служители в СТИВ. Службите са позиционирани в 44 страни, от които 22 са в Европа, 7 – в страните от ОНД и Кавказ, и 15 – в страни в Азия, Америка, Близкия изток и Северна Африка.

Разкриването на нови СТИВ ще се извърши чрез оптимизиране на структурата. То ще се постигне със съкращаване на пет съществуващи служби и поетапно разкриване през годините на СТИВ в нови 20 дестинации, като за поне пет от тях ще се търси осигуряване, включително и финансово, чрез публично-частно партньорство с бизнес организациите. Предвижда се през 2014 г. да се инициира разкриването на нови 20 СТИВ в ОАЕ, Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Северен Ирак (гр. Ербил), Алжир, Тунис, Гана, Ангола, Индонезия, Тайланд, Малайзия, Пакистан, Армения, Туркменистан, Монголия, САЩ (гр. Чикаго), Унгария и Кипър.

МИЕ ръководи оперативно дейността на службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите представителства на България в чужбина. Основните функции на служителите в СТИВ са свързани с подпомагане на българския бизнес при намирането на партньори за реализация на стоки и услуги, привличане на инвестиции, увеличаване на броя на туристите в България, популяризиране предимствата на българската икономика и на страната ни като бизнес дестинация. Тези дейности реално спомогнаха за положителните икономически резултати, свързани с ръста на износа през последната година, за увеличения брой чуждестранни туристи у нас, както и за нарасналия инвестиционен интерес. Редица компании и водещи бизнес организации в страната дават положителна оценка като цяло за работата на СТИВ и активното им сътрудничество с бизнеса, се казва в съобщението.

След пика на глобалната криза Българя започна да възстановява и да активизира износа си. Анализите сочат силно положителна тенденция на ръста на износа към трети страни. Окончателните данни за 2013 г. показват увеличен темп на ръст и за страните от ЕС – износът за тях нараства с 9,1%, докато за трети страни – с 3,5 на сто. Запазват се положителните тенденции за ръст към пазарите на Азия и арабските страни – ръстът на износа към Азия се увеличава изпреварващо с 20%, а към арабските страни – с 40,9 на сто.

Приносът на външното търсене за ръста на БВП ще има нарастващо значение и в бъдеще. Анализите на Европейската комисия сочат, че 90% от глобалния икономически ръст в следващите 10-15 години ще бъде генериран в страните извън ЕС, като само на Китай ще се пада около 1/3 от очакваното увеличение. В тези условия вероятно ще се наблюдава още по-усилено преориентиране към финансово стабилни и бързоразвиващи се пазари и пазари с нарастващо потребление и покупателна способност на населението.

Развитието на износа ни в средносрочен и дългосрочен план ще зависи също и от потенциала на икономиката на страната, от развитието на индустриалния сектор, селското стопанство и сектора на услугите. Приоритетно значение за България имат инвестициите и особено онези от тях, които са свързани с развитието на производства и индустрии с експортна насоченост и с преработка на суровини в готови и крайни изделия с висока добавена стойност. По тези причини усилията и ресурсът в подкрепа на експорта и привличането на инвестиции следва да се насочат към страните от Азия, които се явяват приоритетни както от гледна точка на ръста на износа, така и по отношение привличането на инвестиции и туристопоток. За 2013 г. се запазват положителните тенденции при износа, който достига 2,566 млрд. евро (увеличение с около 470 млн. евро), а вносът е 1,886 млрд. евро (увеличение с 86 млн. евро).

Водещи търговски партньори на България в Азия са Китай, Сингапур, Република Корея, Индия и Япония. Освен с бърз икономически растеж и ръст на инвестициите, страните от Азия привличат като пазар с голямо потребление и нарастваща покупателна способност на населението. Те са основни вносители на суровини, селскостопанска и хранителна продукция и генерират значителен туристопоток.

Редица страни в Близкия изток и Африка също имат важно значение като перспективни и финансово стабилни пазари с традиционно значение и потенциал за българския износ и привличане на платежоспособни туристи. В тези региони съществуват благоприятни условия за разширяване присъствието на български компании, стоки и услуги, както и за реализацията на съвместни проекти в строителството, инфраструктурата, инженеринговите дейности и др. През 2013 г. износът ни за арабските страни достигна 1,367 млрд. евро – ръст от 396 млн. евро спрямо предната година. За това увеличение допринесоха редица официални посещения, бизнес форуми и участия в международни изложения в държави като Катар, ОАЕ, Кувейт, Саудитска Арабия, Ирак, Ливан, Мароко, Тунис, Алжир и др. Българският износ към арабските страни е насочен основно към Ирак, Египет, ОАЕ, Саудитска Арабия, Тунис, Ливан, Алжир, Йордания, Мароко.

 

Работодателите планират наемане на нови хора за лятото

11/06/2014 |

Почти 20 на сто от работодателите у нас планират да наемат нови хора през идните три месеца на лятото. За разлика от тях само 5% от родните фирми ще съкращават работници. Повече

Световната банка очаква 1,7% икономически ръст на България за тази година

11/06/2014 |

Световната банка предвижда 1,7% растеж на икономиката на България през тази година. За следващата и по-следващата година стойностите са в размер на съответно 2,4% и 2,8%, съобщава Econ.bg.

Като цяло финансовата организация намали прогнозата си за световния икономически растеж до 2,8% тази година и 3,4% през следващата. Причина за това са по-ниските перспективи пред САЩ, Русия и Китай. В същото време от Световната банка призовават развиващите се пазари да засилят икономиките си, преди Федералният резерв да повиши лихвените проценти. Повече

България и Румъния с най-висок ръст на чуждестранните инвестиции за 2013 г.

10/06/2014 |

България и Румъния са единствените страни от новите държави-членки на ЕС, в които е регистриран ръст на преките чуждестранни инвестиции през 2013 г. Това се казва в анализ на Международния институт за икономически изследвания във Виена, цитиран от БГНЕС.

Румъния е истински рекордьор с ръст на чуждите инвестиции от 27.4%, което прави 2.7 млрд. евро. През изминалата година в България чуждите инвестиции са се увеличили с 2.1%, което прави 1.09 млрд. евро. От друга страна при всички останали страни, които се присъединиха към ЕС след 2004 г. е регистрирано намаляване на чуждестранните инвестиции.

Най-драматичен спад е регистриран в Полша и Словакия – съответно 92.6% и 79.8%. Експертите от института във Виена очакват през 2014 г. да се стигне до ръст на чуждите инвестиции във “всички нови членки в ЕС”.

В България и Балтийските страни се очаква същото ниво от миналата година.

 

Доходите от депозити са най-високи от 6 г насам

10/06/2014 |

Доходът, който носят парите на депозит, е най-висок от 6 години насам, показват данните на БНБ и националната статистика.

За последната година на всеки 100 лв. в банка печалбата е около 5,50 лв. Близо 2/3 от сумата идват от лихвата, а останалата част се дължи на отрицателната инфлация, пише “24 часа”.

По данни на НСИ за април 2014 г. индексът на потребителските цени е минус 1,6 на сто на годишна база. През същия месец средната лихва по влоговете е 3,63% в евро и 4,1% в лева.

По-голяма е била печалбата на хората, които спестяват в левове, тъй като в България, за разлика от еврозоната и САЩ имаше дефлация.

6,2 млрд. лева е износът на България за ЕС

09/06/2014 |

През периода януари – март 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 0.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 6.2 млрд. лева, показват данни на Националния статистически институт. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 72.5% от износа за държавите – членки на ЕС.

През март 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лева. Вносът на България от ЕС за периода януари – март 2014 г. нараства с 6.1% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 7.3 млрд. лв. по цени CIF.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Испания.

През март 2014 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, се увеличава с 6.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.5 млрд. лв. по цени CIF. Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – март 2014 г. е отрицателно и е на стойност 1 141.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 809.2 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите три месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (49.2%).

Най-голям спад се наблюдава при износа от секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (35.6%) и Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (23.8%).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (20.4%) е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-голямо намаление (14.4%) се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.

Статистиката отчете спад в строителството и ръст в промишлеността

09/06/2014 |

Националният статистчиески институт регистрира лек спад в строителството за месец април, показва оповестените днес данни.

Индексът на продукцията в сектор “Строителство” е с 1.3% под равнището от предходния месец. Спадът се дължи на намаление на продукцията и в сградното (с 1,7%) и в гражданското/инженерното строителство – с 0.9 %.

На годишна база данните показват намаление от 2.0% . То се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 9.0%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увeличение от 7.8%. Повече

„България Ер” сключи договор за партньорство с Emirates

08/06/2014 |

Националният превозвач „България Ер” подписа договор за сътрудничество с дубайската авиокомпания Emirates. Двете авиокомпании ще изпълняват съвместни полети до Ню Йорк и Дубай, като договорените цени важат както за икономическа, така и за бизнес класа. Повече

ББР ще предоставя ресурс на кредитни кооперации

06/06/2014 |

Банката за развитие ще предоставя ликвидност на кредитни кооперации, в които участват над 4000 земеделски производители – най-вече малки и средни земеделски ферми. Това ще става със специален инструмент, който се разработва в момента, съобщи вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева по време на парламентарния контрол.

Тя каза, че вчера е имала среща по темата с ръководството на Българската асоциация на кооперативните кредитни организации, предаде БТА.

По този начин ще се насърчава както обединяването на продукцията с цел реализация на вътрешния пазар, така и за износ съвместно с Министерството на икономика. Бобева каза, че се очаква особено в сектора на земеделието, включително и техническите култури, това да даде още през този сезон съществен резултат.

Вицепремиерът информира, че вече са готови и първите проекти, които ще бъдат финансирани по този нов продукт на Банката развитие.