Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 19, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

От Petya Dimitrova

МС отпусна 22 млн. лв за извеждане от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй”

02/07/2014 |

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 22 млн. лв. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансово осигуряване на дейностите по извеждане от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД в изпълнение на задължението на страната ни за съфинансиране на проект по Международния фонд „Козлодуй“. Повече

Еврозоната: ниска инфлация, но без риск от дефлация

30/06/2014 |

“Погледнато в перспектива, ръстът на БВП в Еврозоната от 0.2 % през първото тримесечие бе под нашите очаквания. Затова преразгледахме прогнозите си за ръста на Еврозоната през 2014 г. от 1.5 на 1.2 %. Въпреки това обаче, все пак виждаме слабо нарастване на икономическия ръст за втората половина на годината и очакваме пик от 2.0 % през 2015 г. На този етап не предвиждаме риск от дефлация в Еврозонта. Повече

Проект на МИЕ ще стимулира предприемачеството у младите хора

29/06/2014 |

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) подготвя национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора чрез проекта “Техностарт”.

Проектът е насочен към студенти, докторанти и завършили висшето си образование през учебната 2013/14 г. бакалаври и магистри. Те ще могат да кандидатстват с иновативна идея чрез предложен бизнес план. Ако той бъде одобрен от независими експерти и после на интервю защитен пред Оценяващ комитет, ще има възможност да получи безвъзмездна финансова помощ до 20 хил. лв. За да получи това финансиране, всеки одобрен кандидат ще трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос 10% от безвъзмездната помощ под формата на финансови средства и/или материални активи.

Допустимите дейности за стартиращи технологични фирми са в преработващата промишленост, информационните услуги, научната и развойната дейности. “Техностарт” ще даде шанс на моите връстници да направят по-бързо и успешно първите си стъпки в иновативни производства и услуги, както и да натрупат за по-кратко време начален бизнес опит.

Проектът е замислен в изпълнение на приоритетните области 1 “Предприемачество” и 9 “Умения и иновации” от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 -2020 г. Предвижда се общата безвъзмездна финансова помощ по “Техностарт” да бъде 400 000 лв., отпуснати със специално постановление от държавния бюджет. С нея ще се стимулира инициативността на прохождащи предприемачи в най-ранния етап от дейността им – когато се разработва бизнес план и се реализират продуктите и услугите през първата година. Могат да кандидатстват български и чуждестранни студенти и докторанти, учещи в български висши училища, както и български студенти, учещи в чуждестранни вузове. Важно условие е кандидатите да нямат регистрирана фирма на свое име или да са свързани лица (по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон) с лица, притежаващи фирма с предмет на дейност, сходен с предложения бизнес план. Така ще може повече млади хора да започнат свой бизнес в страната.

Проектът е на финален етап на одобрение и ще стартира в най-скоро време. Кандидатите трябва да нямат задължения към държавата и да са регистрирана фирма на свое име. С общата сума ще се финансират около 20-25 разработки в зависимост от спецификата на бизнес плановете.

Информацията за инициативата на МИЕ ще бъде публикувана на сайта на министерството и в социалните мрежи, които ще препращат към него.

Международна компания отваря работни места в София и Бургас

27/06/2014 |

Sutherland Global Services – една от най-бързо развиващите се международни компании за аутсорсинг, избра Агенция по заетостта (АЗ) за свой партньор при намирането на нови служители за офисите й в София и Бургас.

Мрежата „Европейски услуги за заетост” (EURES) – България ще съдейства на компанията при намирането на подходящи кандидати, владеещи задължително както английски, така и втори чужд език – руски, немски, френски, холандски, скандинавски и др.

Търсят се най-вече кандидати за техническа и софтуерна поддръжка.

Месечното възнаграждение варира от 700 до 1 500 евро в зависимост от позицията и профила на кандидата. Sutherland дава възможност за работа, както на пълен, така и на непълен работен ден. Изисквания към възрастта на кандидатите няма.

Sutherland Global Services е международна компания за аутсорсинг на бизнес процеси и операции, която обслужва клиенти на 16 езика. Офисът й в София е открит през 2008 г. и вече има близо 600 служители. Предстои отваряне на офис и в Бургас.

В България фирмата предоставя техническа поддръжка и обслужване на клиенти чрез call центрове и решаване на проблеми по телефон, имейл и чат на живо.

Създадена от индиец в САЩ, днес компанията има служители в Индия, САЩ, Мексико, Колумбия, Ямайка, Египет, Дубай, Филипините и Канада. Сред клиентите й на глобално ниво са световно известни компании, намиращи място в авторитетната класация Fortune 500.

Пълният текст на обявите с подробни изисквания за всяка отделна позиция можете да намерите тук.

 

Дунавската стратегия може да бъде подпомогната по новите оперативни програми

27/06/2014 |

Новите оперативни програми съдържат в себе си възможности за финансиране на проекти, свързани с целите на Дунавската стратегия. Това заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева във Виена, където взе участие в Третия годишен форум по Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за Дунавския регион.

На събитието се проведе дискусия относно подобряването на корабоплаването по река Дунав, както и намаляването на различията между регионите и регионалната кохезия, предаде econ.bg.

Успоредно с форума се състоя и среща между външните министри и министрите, отговорни за изпълнението на стратегията. На нея Терзиева подчерта необходимостта страните извън ЕС, включени в стратегията, да участват на равни начала в дейностите по развитието на Дунавския регион. Тя отбеляза, че програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество трябва да се използват интензивно. По думите й това ще спомогне за развитието и сближавнето на държавите в региона.

Българскят министър на регионалното развитие определи като приоритет инвестирането в интегрирани проекти, които ще имат реален ефект за икономическия растеж на областта.

Отличиха “зелените” компании в България

27/06/2014 |

“Много се радвам, че има засилен интерес към наградите за най-зелени компании. Тази година кандидатстващите са с 10% повече. Бизнесът има нужда от лобиране и това не е срамна дума за мен. Ние сме за това болките на бизнеса да бъдат споделени пред държавната и местната власт”. Това каза Валентин Маринов, изпълнителен директор на “2b2 Magazine” по време на церемония за присъждане на наградите за най-зелени компании в България.

“Идеал Стандарт – Видима” АД беше отличена в категория “Индустрия и производствен процес”.

“Зелена личност” бе спечелена от Хамил Демираг, който е основател на “Smart Group”.

Награди за най-зелени компании бяха разпределени и в категориите “Автоиндустрия и транспорт”, “Финансови услуги”, ”Енергетика и технологии”,”Строителство и недвижими имоти”, ”Туризъм, хотелиерство и развлекателна индустрия”, “Хранителна индустрия сектор услуги и търговия”, “Обществени организации, общини и държавни структури” и специалните награди за “Принос към зелената идея” и “Устойчиво развитие за зелена икономика”.

Отличие за “Автоиндустрия и транспорт” получиха “Шенкер” ЕООД, а призът за “Енергетика и технологии” отиде при компанията “Коника минолта”. За най-зелена фирма в областта на финансовите услуги беше “Българо-американска кредитна банка”.

В категорията “Строителство и недвижими имоти” като най-зелена компания беше отличена “Б.Н.К.”ООД, а в тази за туризъм, хотелиерство и развлекателна индустрия първенци бяха от курортен комплекс “Албена”, съобщава econ.bg.

Като най-зелена структура, в областта на обществените организации, общинските и държавните структури, беше отличена Националната агенция за приходите.

Специалните “Зелени Оскари” за принос към зелената идея и устойчиво развитие на зелена икономика отидоха съответно за кампанията “Пътувай разумно” и при фирмата “Рока България”.

Спад на бизнес климата у нас

27/06/2014 |

Песимизмът в секторите на промишлеността и услугите доведе до рязкло влощаване на бизнес климата у нас. Това сочат данните на Националния статистически институт, според които индексът през юни е спаднал в 1.0 пункт.

В промишлеността индикаторът за бизнес климата се понижава с 1.8 пункта в сравнение с май, поради по-лошите оценки на промишлените предприемачи за настоящото състояние на предприятията.

В сектора на услугите индексът на бизнес климата пада с 5.6 пункта. Рязко се влошава оценката на предприемачите за настоящото състояние на предприятията. Влошават се и очакванията за следващите три месеца, както и перспективите за търсенето в сектора.

Като основни причини за лошите резултати бизнесът посочва несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

С настъпването на лятото бизнес климатът в строителството се подобрява в 4.0 пункта, като мениджърите отчитат нарастване на поръчките в сравнение с предходния месец. И тук обаче факторът икономическа среда се оказва важен, макар през последния месец да се наблюдава намаление на отрицателното му влияние. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и финансови проблеми.

Бизнес климатът в търговията на дребно остава приблизително на равнището си от предходния месец, като очакванията за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.
По отношение на продажните цени очакванията на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Контактен център получи сертификат за инвестиции клас “А”

26/06/2014 |

„Колпойнт Ню Юръп“ АД получи сертификат за инвестиции клас “А” за проект „Разширяване на дейността на Колпойнт Ню Юръп и навлизане на нови пазари” в София и Пловдив. Проектът ще се реализира в рамките на 3 години, до февруари 2017 г., като за това време компанията се ангажира да открие 520 работни места.

Инвестиционният проект, стартирал през месец март 2014 г., е предприет в резултат на стратегическо партньорство с канадската национална телекомуникационна компания Телъс, след като през 2012 г. нейното дъщерно дружество “Телъс Интернешънъл Лтд”. придобива мажоритарен пакет от „Колпойнт Ню Юръп” АД. „Телъс Интернешънъл (Ю.К.) Лтд.” е изцяло собствена дъщерна компания на TELUS Communications, водеща канадска телекомуникационна компания с годишни приходи от 7.5 млрд. евро (11.3 млрд. канадски долари) и 13.3 млн. клиенти.

“За нас всеки чуждестранен инвеститор е важен и затова усилията на правителството са насочени към подобряване на бизнес климата и облекчаване на административните тежести с  цел подкрепа на бизнеса в България. Проекти като вашия са доказателство за добрите инвестиционни условия у нас”, заяви министърът на икономиката Драгомир Стойнев.

Компанията е един от най-големите многоезични, независими, контактни центрове и фирми за аутсорсване на бизнес процеси в Източна Европа, предлагаща услуги на 30 различни езика. Клиентите на българското дружество са фирми с дейност: пътуване и свободно време, търговия на дребно и електронна търговия, финансови услуги, технологии. Към края на 2013 г. „Колпойнт Ню Юръп” АД има 49 клиента, част от които са включени в световната класация на фирмите с най-големи приходи Fortune Global 500. Фирмата има 918 служители, базирани в два центъра за обслужване на клиенти – в София и в Пловдив.

 

Експерти обсъждат четири варианта за трети мост над р. Дунав

26/06/2014 |

Силистра-Калараш, Русе-Гюргево, Никопол-Турну Мъгуреле и Оряхово-Бекет са четирите потенциални места, където може да бъде построен трети мост над река Дунав. Това стана ясно по време на работна среща, в която са участвали областните управители на Плевен, Силистра и Русе, кметовете на Никопол, Турну Мъгуреле, Бекет, Гюргево, представители на област Телеорман и експерти.

Окончателното решение ще бъде взето до края на юли.

При оценката на вариантите ще се вземе предвид връзката с европейските и регионални транспортни коридори, социалния и икономическия ефект от бъдещото съоръжение, въздействието върху околната среда, потенциалната цена и техническите параметри, предаде БТА.

По време на срещата са представени предимствата на варианта за мост при Никопол. По думите на областния управител на Плевен Илиян Йончев това е най-пряката връзка между столиците София и Букурещ. Мястото се намира и на сравнително равно отстояние между съществуващите два моста.

Ако градът бъде избран, има възможност за връзка с бъдещия нов участък на автомагистрала “Хемус”. По думите на Йончев това ще окаже положителен ефект върху един от най-бедните региони на страната. Връзката би била и най-прекият път от Гърция до Прибалтика.

На следваща среща експерти ще определят само по един вариант за четирите основни участъка. До края на юли ще бъде взето окончателното решение за мястото на третия мост над река Дунав

МС прие Национален план за развитие на е-услугите в помощ на гражданите и бизнеса

26/06/2014 |

Стимулиране социално-икономическото развитие на страната чрез създаване на условия за българските граждани и бизнес за максимално възползване от възможностите на развиващите се електронни услуги на основата на широколентова инфраструктура за равен достъп от следващо поколение, със 100% покритие на територията. Това е основанта, цел, заложена в Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGA), който Правителството прие в сряда.

Националният план е изготвен като част от ангажиментите на България съгласно предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г.

Дефинираните национални приоритети до 2020 г. включват осигуряване на възможност за равен достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен Интернет чрез развитие на широколентовата инфраструктура за постигане на пълно покритие на територията на страната със скорост за достъп по-висока от 30+ Mb/s, както и стимулиране на използването на услуги върху мрежи за широколентов достъп с цел най-малко 50% от домакинствата и 80% от бизнеса, да се абонират за широколентов интернет със скорост над 100 Mb/s.

С изпълнението на Националния план ще бъде осигурен достъп от следващо поколение с пълно покритие на територията на страната, развитие на фиксираните широколентови мрежи за постигане на 90% достъп със скорост над 100 Mb/s, възможност за оптична свързаност и широколентов достъп със скорост над 100 Mb/s най-малко на 50% от домакинствата в страната, възможност за оптична свързаност и широколентов достъп със скорост над 100 Mb/s на всички бизнес организации в страната, развитие на оптичната широколентова инфраструктура със скорост над 100 Mb/s, свързваща всички публични институции. Ще бъде осигурена възможност за пълно интегриране с европейските оптични инфраструктури. Очаква се делът на населението, което използва интернет и електронни услуги, да достигне 75%. Изпълнението на плана ще доведе също до увеличаване на обхвата и подобряване на качеството на електронните услугите в сферата на образованието, здравеопазването, администрацията и др.

Изграждането на NGA инфраструктура за високоскоростен и свръх- високоскоростен достъп до интернет има ролята на мощен катализатор на икономическото развитие на страните и регионите, ще доведе до намаляване на икономическата и социалната изолация на отделните индивиди и на цели населени места, ще окаже положително въздействие и върху опазването на околната среда.