Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 25, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

От Miglena Ivanova

МФ пласира държавен дълг за 100 млн. лв.

20/03/2017 |

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 25 юли 2027 г. На проведения на 20 март аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 100 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1,8%, съобщават от ведомството.

Общият размер на подадените поръчки достигна 192,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,92. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 137 базисни пункта.

След този аукцион общият обем на емисията 10,5-годишни ДЦК ще възлезе на 150 млн. лв., което е в рамките на заложения лимит в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар и в съответствие с Емисионната политика за 2017 г.

Резултатите от аукциона благоприятстват за намаляване на разходите за обслужване на дълга, като емисията е референтна през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните и гаранционни фондове, които традиционно проявяват засилен интерес към дългосрочните ДЦК – 47,28%, следвани от банките с 27,4%, застрахователните дружества с 15,32% и инвестиционните посредници с 10%.

Такса смет ще може да се изчислява и според площта на имота

20/03/2017 |

От догодина такса смет може да зависи и от застроената площ на имота. Това е един от вариантите, който ще могат да прилагат общините при начисляването на налога, когато не е възможно за база да се приложи количеството отпадъци. Площта на имота обаче ще може да се използва от общините само за период от 3 години, през който те трябва да организират системата за индивидуално измерване на боклука. Повече

България е четвърта в ЕС по ръст на разходите за труд

20/03/2017 |

България е в четвърта в Европейския съюз (ЕС) по ръст на разходите за труд през последното тримесечие на 2016 г., показват данните на европейската статистическа служба Евростат. Повече

“Софарма Трейдинг” придобива веригата аптеки “ФармаСтор”

17/03/2017 |

Дистрибуторът на лекарства “Софарма Трейдинг” обяви, че придобива веригата аптеки “ФармаСтор”, която има 19 работещи обекта в София и Бургас. Повече

Nvidia и Bosch стават партньори в сферата на автономните автомобили с изкуствен интелект

17/03/2017 |

Nvidia и Bosch ще си партнират в изграждането на технологии за автономни автомобили с изкуствен интелект. Nvidia ще произвежда чиповете за технологията, а Bosch ще направи суперкомпютъра с изкуствен интелект. Повече

КФН препоръчва на БФБ да промени правилата за изчисляване на SOFIX

17/03/2017 |

Комисията за финансов надзор (КФН) препоръчва на Българската фондова борса (БФБ) да промени правилата за изчисляване на състава на водещия индекс SOFIX, съобщават от финансовия регулатор. Повече

БНБ ще изчислява по нов начин индекса за овърнайт депозитите

17/03/2017 |

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение да преустанови от 1 юли изчисляването на справочния индекс „ЛЕОНИА“ и прие Методика за изчисляване на индекса за сключените сделки с овърнайт депозити в български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“. Повече

Почти три пъти повече сделки на БФБ в “Деня за акции”

16/03/2017 |

Търговията в „Деня за акции“ на Българската фондова борса (БФБ -София) приключи с оборот от 2,5 млн. лева и почти 1 100 сключени сделки – около три пъти повече от средното за ден от началото на годината, отчетоха организаторите на инициативата Българска фондова борса-София и Централен депозитар. Повече

Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на „София Тех Парк“

16/03/2017 |

Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на „София Тех Парк“, съобщават от Министерството на икономиката. Повече

Бизнесът в Централна и Източна Европа ще похарчи над 3 млрд. долара за големи данни и анализ

16/03/2017 |

Разходите за технологии в областта на големите данни (Big Data) и анализа ще надхвърлят 3 млрд. долара в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през настоящата година, сочи доклад на IDC. Очаква се към 2020 г. тези разходи да възлязат на 4,4 млрд. долара, което означава средногодишен темп на растеж от 12,1% в разглеждания период. Повече