Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 16, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

От Miglena Ivanova

МЗХ определи 0,4 лева отстъпка за литър гориво за земеделски нужди

08/12/2017 |

Със заповед на министъра на земеделиетo, храните и горите Румен Порожанов е определена отстъпка в размер на 0,40 лева от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2016 г., съобщават от пресслужбата на ведомството. Повече

„Авенди” ще продължи да предлага марките на „Диаджео” в България

07/12/2017 |

Световната компания „Диаджео” сключи 10-годишен договор с „Авенди”, компания част от „ВМ Финанс Груп“. Така „Авенди” ще продължава да продава у нас марките на  „Диаджео“ – Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, J&B, Captain Morgan, Gordons, Guinness, съобщава manager.bg. Повече

ЕК одобри националната стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци

06/12/2017 |

Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (ЕК) одобри Национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2017 – 2021 г. заедно с включената в нея Национална рамка за екологични дейности, съобщават от Министерството на земеделието и храните. Повече

Как държавите членки прилагат новата ОСП?

06/12/2017 |

Комюникето на Европейската комисията (ЕК) относно Бъдещето на прехраната и селското стопанство, което беше представено от Европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, беше във фокуса през изминалата седмица. Този документ беше посрещнат както с любопитство относно потенциала на предложения нов начин на прилагане и управление, за да се постигне опростяване на Общата селскостопанска политика (ОСП) и по-добро насочване и резултати на място, така и с критики от фермерски групи, които са притеснени, че се премахват “общи” елементи в ОСП и от екологични групи, които се опасяват, че се улеснява прехвърлянето на голяма част от бюджета на ЕС към земеделските стопани без да се залагат големи изисквания. Повече

Фонд, регистриран в Лихтенщайн, иска да купи дела на Столична община в Общинска банка

05/12/2017 |

Само една оферта е постъпила за придобиването на дела на Столичната община в Общинска банка, съобщават от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. Повече

НСИ потвърди първоначалните си оценки за 3,9% ръст на БВП през третото тримесечие

05/12/2017 |

Националният статистически институт (НСИ) потвърди първоначалните си оценки за икономическия растеж през третото тримесечие. Повече

Държавата и общината в Стара Загора ще строят съвместно индустриална зона

04/12/2017 |

Индустриална зона ще бъде изградена край Стара Загора. Тя ще се строи съвместно от общината и държавата, като местната администрация ще участва в съвместното дружество с терен от 110 дка, централната – с парична вноска, с която ще се строи инфраструктурата. Повече

КФН лицензира 4 нови индексни борсово търгувани фонда на Експат Асет Мениджмънт

04/12/2017 |

На 1 декември 2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) издаде разрешение на Експат Асет Мениджмънт да организира и управлява 4 нови индексни борсово търгувани фонда, съобщават от дружеството. Повече

Едри грешки в търговията на дребно

04/12/2017 |

Разговарят двама собственици на търговски вериги:

     - Как е при теб този месец?

    – Супер! Броят на посещенията нарасна с 4%, имам развитие на асортимента в ширина и дълбочина, общата удовлетвореност на клиентите ми се повиши с 0.4 пункта, а веригата ми е сред първите три по познаваемост сред потребителите от сегмента „жени от 35 до 45“. А при теб?

      – И при мен е така. Този месец пак съм на загуба. Повече

Fitch и S&P повишиха кредитния рейтинг на България

02/12/2017 |

Рейтинговите агенции Fitch и Standard&Poor’s (S&P) повишиха кредитния рейтинг на България, съобщават от Министерството на финансите.

Fitch повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на BBB от BBB- със стабилна перспектива. Повишеният рейтинг отразява подобренaта оценка на България по отношение на външните финанси, като представянето на страната надхвърля средното по стандартите за категорията ВВВ.

S&P Global Ratings повиши дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута до BBB-/A-3 от BB+/B. Повишената оценка на анализаторите отразява засилването на външната позиция на страната, обусловена от продължителната експанзия на износа и нарастването на спестяванията. Рисковете, свързани със съществена и внезапна промяна във финансовите потоци, идващи от чужбина, и в частност преките чуждестранни инвестиции, са намалели значително. Публичните финанси също са оценени като стабилни и защитаващи валутния режим.

От Fitch отбелязват, че през 2016 г. България е нетен външен кредитор (8.6% от БВП) и се очаква позицията да продължи да се подобрява. Излишъкът по текущата сметка е оценен на 3.4% от БВП, средно за периода 2017-2019 г., подкрепен от повишаването на конкурентоспосбността и диверсификацията на износа.

Вторият фактор с висок принос към оценката на рейтинговата агенция е свързан със засилването на външните буфери на страната. Външните резерви представляват 49.7% от БВП, а коефициентът на външна ликвидност е оценен на 215% към края на 2016 г., които осигуряват адекватно покритие за поддържане на режима на валутен борд.

Сред факторите, които биха довели до повишаване на кредитния рейтинг на България в следващите 24 месеца от S&P Global Ratings включват ускоряване на икономическия растеж, продължаващо намаляване на необслужваните кредити, повишаване на фискалните буфери, както и при присъединяване на лева към „чакалнята“ за еврозоната, което би засилило доверието в паричната политика.