Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 22, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

От Miglena Ivanova

Roche придобива пълен контрол върху Foundation Medicine

20/06/2018 |

Швейцарският производител на лекарства Roche Holding е договорил закупуването на останалата част от Foundation Medicine (FMI) на цена от 137 долара за акция, или общо 2,4 млрд. долара. Така американската група за геномни тестове се оценява на общо 5,3 млрд. долара, съобщават компаниите. Повече

Преките чуждестранни инвестиции се свиват с 50% през първите четири месеца на годината

20/06/2018 |

Преките чуждестранни инвестиции в България за периода януари – април намаляват с 50 на сто от 229,2 млн. евро за същия период година по-рано до 116,2 млн. евро, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Само през април обаче показателят отбелязва ръст спрямо силен спад през април миналата година, сочат още данните.

Същевременно се ускорява ръста на преките инвестиции от България в чужбина – от 63,4 млн. евро за първите четири месеца на миналата година до 73,3 млн. евро за същия период на тази година.

За януари – април дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 161 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 3,4 млн. евро, като остават стабилни спрямо предходната година.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната от януари до април са от Холандия (149,1 млн. евро), Германия (119 млн. евро) и Русия (116,7 млн. евро).

Управлението на ключовите клиенти – кои са основните способи?

20/06/2018 |

Всеки бизнес има клиенти, от които “всичко зависи”. Често ги обичаме, още по-често ги мразим. И те нас така. Наричаме ги “Ключови клиенти” (да се свети името им).

Според известното Правило на Парето всичко се дели в съотношение 80/20. За маркетинга и продажбите най-известното разпределение гласи, че 20% от клиентите носят 80% от печалбата. На нас повече ни харесва факта, че 20% от хората изпиваме 80% от бирата, но…

Всяка търговска фирма има седем основни способа за организиране на връзките със своите ключови клиенти:

1. Структурна връзка

Търговската фирма и клиентът са свързани на операционно или структурно ново, чрез използваната технология, опростяваща взаимодействието между тях. Технологията има за цел да опрости и ускори процеса на извършване на покупка, но от друга страна тя обвързва клиента да пазарува от определен търговец, доколкото съответната технология е неприложима другаде. Тази “структурна връзка” често е измамна – тя много бързо може да се прекъсне и изгради отново, но вече с нашите конкуренти. Най-честите провали в практиката на взаимоотношенията с Ключови Клиенти (КК) са именно заради прекаленото осланяне на горния тип връзки.

2. Обвързаност чрез търговската марка

В тази връзка се включва ценността, която клиентът получава, купувайки определена търговска марка. Това е много по-трайна връзка. Нека не се бърка с понятия като “лоялност” към търговската ни марка или към нас самите – става въпрос просто за бизнес и интереса на ключовите ни клиенти. А интересът, както знаем, е променлива величина.

3. Връзка по отношение

Тя се проявява, когато клиентът купува от дадена търговска фирма, заради професионализма и доброто й име, уменията на персонала, фирмената култура и ценности. В този случай клиентът е обвързан с фирмата като цяло, а не с отделни служители.

Останалите способи прочетете в статията!

Явор Янкулов е дългогодишен автор в сп. Enterprise. За връзка с него вижте тук.

Цялата книга „Витамини за мениджъри“ можете да прочетете тук.

Млечни и имитиращи продукти вече не могат да се произвеждат в един и същи обект

19/06/2018 |

Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, вече не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, в един и същи обект, регистриран по Закона за храните. Повече

Ще проработи ли “таван” на плащанията за фермите в рамките на новата ОСП след 2020 г.?

19/06/2018 |

На 1 юни 2018 г. комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган представи предложението на Европейската комисия за реформа на Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2021-2027 г. Темата, която в най-голяма степен „разбуни духовете“, е тази за налагането на таван на годишните субсидии за едно стопанство. Повече

ЕС започна преговори с Австралия за търговско споразумение

18/06/2018 |

Европейският съюз (ЕС) и Австралия започнаха преговори за всеобхватно и амбициозно търговско споразумение, съобщават от пресслужбата на Европейската комисия (ЕК). Повече

Първичното публично предлагане на акции на Градус е успешно

18/06/2018 |

Общо 43 961 878 акции на цена 1,80 лв. бяха записани днес на Българската фондова борса (БФБ) по време на аукциона по първичното-публично предлагане на ценни книжа на производителя на птиче месо Градус АД – Стара Загора. Повече

България е 43-та в света по привличане на чужди инвестиции

18/06/2018 |

България е на 43-то място от 109 държави по степен на привличане на чужди инвестиции. Повече

Започва прием на проекти по мярка 9 за учредяване на групи и организации на производители

18/06/2018 |

Стартира приемът на проектни предложения по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. Повече

И Китай въвежда реципрочни мита върху вносни стоки от САЩ

18/06/2018 |

Търговските отношения между САЩ и Китай се влошават, след като в края на седмицата Вашингтон обяви, че ще наложи мита на китайски стоки за 50 млрд. долара, а Пекин веднага реагира с реципрочни мерки. В същото време всички страни от ЕС одобриха пакет от мерки в отговор на американските мита за стомана и алуминий. Повече